NVVE pleit voor experiment met ‘laatstewilpil’

NVVE pleit voor experiment met ‘laatstewilpil’

Datum: 16 november 2015

levenseinde_euthanasie-zorgenzDe Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil dat euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De NVVE gaat ook aan de slag met het verruimen van de mogelijkheden tot euthanasie voor mensen met een voltooid leven. De Vereniging wil een experiment met de ‘laatstewilpil’ om zelf het leven te beëindigen.

Dat staat in de nieuwe strategienota, die de NVVE eind deze week zal presenteren. De vereniging stelt dat sinds de invoering van de euthanasiewet in 2001 geen arts strafrechtelijk is vervolgd. Dat komt door de regionale toetsingscommissies, daar gaat een preventieve werking vanuit. ‘Zij beoordelen de gevallen achteraf, maar voor veel artsen vormt het controleproces ook een belemmering en kan reden zijn om een euthanasieverzoek van een patiënt niet te honoreren’, aldus de NVVE. De vereniging pleit ervoor dat de huidige zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet worden geïntegreerd in het medisch tuchtrecht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de zorgvuldige uitvoering van het proces.

Drie aanvullingen op huidige euthanasiewet
Daarnaast wil de NVVE op korte termijn drie aanvullingen op de huidige euthanasiewet realiseren:
1. Een arts mag alleen beargumenteerd afwijken van het verzoek om euthanasie. Hierop moet worden toegezien door regionale toetsingscommissies;
2. Hulp bij zelfdoding door niet-medici moet niet langer strafbaar zijn;
3. De zorgvuldigheidseisen moeten worden verruimd om ook mensen met een voltooid leven in aanmerking te laten komen voor euthanasie.

Met het laatste punt neemt de NVVE het signaal serieus van een groeiende groep artsen die het moeilijk vindt om euthanasie te verlenen, vooral als het gaat om patiënten die hun leven voltooid achten, maar wiens euthanasieverzoeken niet voldoen aan de zorgvuldigheideisen van de euthanasiewet.

Met experiment de ‘laatstewilpil’ legaal beschikbaar maken
Samen met de Coöperatie Laatste Wil gaat de NVVE zich de komende periode nadrukkelijk sterk maken voor de legale introductie van de ‘laatstewilpil’, omdat er een groot draagvlak bestaat voor een dergelijk middel, waarmee iemand van 75 jaar of ouder zijn/haar leven kan beëindigen. Dat blijkt volgens de NVVE uit de recente oproep onder de lezers van NRC – in samenwerking met de KNMG – over dit onderwerp. Nu staan mensen waarvan het euthanasieverzoek wordt afgewezen voor vaak ingewikkelde methoden van zelfeuthanasie. Patiënten met een doodswens moeten in de toekomst kunnen beschikken over dodelijke middelen waarmee zij zelf hun leven kunnen beëindigen, vindt de NVVE. De arts hoeft daarbij niet of nauwelijks betrokken te zijn.

Geclausuleerde verstrekking verloopt via artsen of apothekers
Het is de eerste keer dat de vereniging zijn leden belooft de plannen voor de introductie van deze pil snel concreet te maken. Opvallend is dat de NVVE wil dat levenseindepil geclausuleerd wordt verstrekt via artsen of apothekers. Samen met deze beroepsgroepen en in overleg met de regionale toetsingscommissies en de ministeries van VWS en Justitie wil de NVVE onderzoeken op welke wijze dodelijke middelen geclausuleerd en legaal ter beschikking kunnen worden gesteld. Ook gaat de NVVE in gesprek hierover met de KNMG. Hierbij moet worden uitgesloten dat dergelijke middelen worden toegepast in situaties waarin sprake kan zijn van misbruik, moord of (impulsieve) suïcide.
In NRC verklaart NVVE-directeur Robert Schurink dat het experiment ervoor moet zorgen dat er duidelijke richtlijnen komen voor de verstrekking van de levenseindepil.

Opheffen onderscheid tussen normaal en bijzonder medisch handelen
Het opheffen van het onderscheid tussen euthanasie, hulp bij zelfdoding en andere medische handelingen, zal volgens de NVVE bijdragen aan het vergroten van de bespreekbaarheid van keuzes aan het levenseinde tussen arts en patiënt. Er is nu juridisch een groot verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie, omdat de een tot het domein van normaal medisch handelen behoort en de ander tot het domein van het strafrecht. De NVVE streeft ernaar alle keuzes rond het levenseinde bespreekbaar en uitvoerbaar te maken, zonder juridische belemmeringen. De patiënt moet op basis van goede informatie een verantwoorde keuze kunnen maken uit het hele palet van mogelijkheden die leiden tot waardig sterven.

LogoNVVEDe strategienota komt vrijdag 20 november op de website van de NVVE te staan.

(Foto: Valentina Photos/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *