NVDA: Geef triage dominantere plaats

NVDA: Geef triage dominantere plaats

Datum: 29 augustus 2018

Investeer in het verder verbeteren van de triagevaardigheden in de huisartsenzorg. Zet taakherschikking ook in bij de doktersassistenten. Kijk hoe niet alleen de werkdruk van huisartsen, maar ook van het ondersteund team kan worden verlaagd. Deze punten heeft de Nederlandse Verenging van Doktersassistenten (NVDA) onlangs in een gesprek met minister Bruins van VWS onder de aandacht gebracht.

Begin juli heeft de NVDA laten weten onaangenaam verrast te zijn dat ruim 30.000 doktersassistenten en triagisten niet voorkomen in het onderhandelaarsakkoord 2019 – 2022 van partijen in de huisartsenzorg. ‘Doktersassistenten en triagisten zijn meestal de toegangspoort tot het Nederlandse zorgsysteem. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Deze beroepen ‘vergeten’ in een huisartsenakkoord is teleurstellend’, schrijft de vereniging op haar website. Vergeleken met andere werkvelden van doktersassistenten is de triagefunctie in de huisartsenzorg het meest uitgesproken. Zij bepaalt via triage veelal de toegang tot de zorg en is daarmee de eerste poortwachter voordat de huisarts in beeld komt.

Triage moet een prominentere plaats krijgen
Gegeven de steeds complexer wordende zorg, vergrijzing en kritischer, maar ook kwetsbaardere patiënten, pleit de NVDA ervoor een deel van het beschikbare geld te investeren in het verder verbeteren van de triagevaardigheden. Voor doktersassistenten die al in de huisartsenzorg (dagpraktijk en post) werkzaam zijn, maar ook binnen het onderwijs moet triage een prominentere plaats krijgen. Dit komt de kwaliteit en patiënt veiligheid ten goede.

Taakherschikking
Binnen het akkoord wordt gesproken over meer tijd voor de patiënt. Om dit voor de huisartsenzorg te bereiken, gaat het onder andere over taakherschikking door bijvoorbeeld de inzet van een een verpleegkundig specialist en de praktijkondersteuner in te zetten. De doktersassistent wordt niet genoemd. De NVDA is het ermee eens om te werken aan herschikking van taken en het anders organiseren van de zorg, maar geef in de taakherschikking ook de doktersassistenten een aantal van deze taken.

Zorg voor extra ruimte voor meer personeel en uren
In het akkoord wordt volgens de NVDA alleen gesproken over het verlagen van de werkdruk onder huisartsen. De vereniging pleit ervoor ook te kijken naar het ondersteunend team. Hoe wordt de werkdruk bij hen verlaagd? ‘Het is niet erg als meer taken naar het ondersteunend team worden gedelegeerd, als er dan maar extra ruimte is voor het aannemen van personeel of uitbreiden van uren. Dat is een nogal fundamentele vraag, zowel voor de contractonderhandelingen als mede een hieraan gekoppelde financiële structuur.’

Start publiekscampagne
In 2016 heeft de NVDA bij het ministerie van VWS een oproep gedaan om een publiekscampagne te starten om mensen erop te wijzen dat de huisartsenpost alleen voor spoedeisende huisartsenzorg bedoeld is. Men is niet op dit verzoek ingegaan. Begin dit jaar heeft de NVDA eenzelfde verzoek neergelegd bij de commissie volksgezondheid van de Tweede Kamer. Triagisten luiden de noodklok al langere tijd over te hoge werkdruk en daardoor het onnodige vertrek van collega’s.

Code rood bij huisartsenposten
De berichten over werkdruk en tijdelijke sluiting van huisartsenposten tonen aan dat het de hoogste tijd is dat er nu iets moet veranderen op de huisartsenposten. Er is sprake van code rood. ‘Oplossingen worden alleen gerealiseerd als alle partijen, zoals dagpraktijken, SEH, ggz en ouderenzorg bereid zijn over de eigen schaduw heen te springen en samen werkbare alternatieven te ontwikkelen. Dat is niet eenvoudig, maar we dringen daar bij alle partijen op aan.’

Arbeidsmarkt
De NVDA is bezorgd over de personeelstekorten in de zorg en de consequenties die dat heeft. Een tekort aan doktersassistenten en triagisten levert ook aan de basis een verhoogde werkdruk op, leidt tot spanningen en brengt de te leveren zorg in gevaar. In de uitwerking van het akkoord moet er ook vanuit het ministerie aandacht zijn of het oplossen van de problemen op de arbeidsmarkt voldoende concreet wordt ingevuld in de komende jaren en het niet blijft bij voornemens en plannen. Te weinig personeel leidt tot hogere werkdruk, kwaliteitsverlies en gevaren voor de patiëntveiligheid.

Lees hier het artikel over het onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *