NPHF ontdekt consumentenmarkt voor gezondheid

NPHF ontdekt consumentenmarkt voor gezondheid

Datum: 11 januari 2017

thomas_plochg-nphf_zorgenzEEN JAAR LATER – Deel 6 – Eind 2015 bracht ZorgenZ het bericht dat de NPHF Federatie voor gezondheid het preventiebeleid wil innoveren. Directeur Thomas Plochg kondigde aan dat de Federatie voor de gezondheid werkt aan een brede alliantie voor preventie en wil experimenteren met zogeheten vitaliteitscontracten. Hoe staat het daarmee? Gaan we naar de Spotify voor de zorg?

Thomas Plochg kan terugkijken op een goed 2016. Met plezier denkt hij terug aan de jaarlijkse NPHF-lezing die vorig jaar werd gehouden door Bernard Wientjes, voormalig voorman van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Wientjes omarmde de strategische visie van de NPHF ‘Van nazorg naar voorzorg’ en kwam met het idee van een Preventieakkoord. “Hij gaf een prima voorzet aan onze plannen en ideeën. Hij maakte een vergelijking met het Energieakkoord dat milieuorganisaties en bedrijven hebben gesloten. Hij stelde een Preventieakkoord voor. We waren blij verrast dat hij als representant van het bedrijfsleven een dergelijk standpunt innam en dat we elkaar daar heel goed in konden vinden. Het was echt zijn verhaal.” Daarna volgde een inspirerend symposium bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Hoe ziet zo’n akkoord eruit? Hoe krijg je dat voor elkaar? Waar moet het over gaan?

Een nieuw perspectief
Er zijn mooie initiatieven rond preventie te vinden, alleen: opschaling en borging zijn nog een probleem. “Preventie wordt vaak alleen met de mond beleden, de daad wordt niet bij het woord gevoegd”, zegt Plochg. “Mensen haken vroegtijdig af. Dat komt omdat gezondheid niet te koop is, aan gezondheid valt geen geld te verdienen, wel aan ziekte. We noemen het niet voor niets publieke gezondheid. Ik heb één les geleerd: dit is aan het veranderen, er is een consumentenmarkt voor gezondheid aan het ontstaan. Er zijn allerlei technische mogelijkheden voorhanden die mensen helpen gezond en vitaal te worden en te blijven. Anders gezegd: er is aan de voorkant een nieuw handelingsperspectief ontstaan, waarbij mensen meer regie hebben over hun gezondheid”, vervolgt hij.

Vitaliteitscontract: een verdienmodel à la Spotify
Dat besef bracht de volgende vraag bij Plochg naar boven: hoe krijg je een verdienmodel voor het gezonde lijf? Hij maakt daarbij de vergelijking met een Romeinse boog, waarbij de stenen de boog op z’n plek houden. “We zien nu dat de zorgboog uit het lood staat doordat de ziektepijler zich sterk heeft ontwikkeld en de preventiepijler heel klein is.” Bovendien vraagt hij zich af waarom we niet meer investeren in het gezonde lijf en wel in het onderhoud van bijvoorbeeld treinen en vliegtuigen.
Plochg bedacht het vitaliteitscontract. “Mensen zijn bereid om voor tien euro een abonnement op Spotify te nemen. Ze kopen daarmee geen CD maar toegang tot een breed scala aan muziekgeschiedenis. Spotify verkoopt een duurzame relatie. Dat kan ook met een vitaliteitscontract. Hiermee kunnen werkgevers en gemeenten een op Spotify geënt abonnement afsluiten, dat doorlopend toegang geeft tot professionele ondersteuning bij het organiseren van actief gezond én vitaal blijven. Het is geen garantie dat je gezond blijft, maar bedoeld als steun in de rug.”
De NPHF wil een dergelijk preventie-abonnement naast de huidige ziektezorg positioneren, zodat beide modellen elkaar meer in balans gaan houden. TNO gaat hier onderzoek naar doen.

Publieke belang moet geborgd blijven
“Als we niets doen gaan grote bedrijven als Apple en Google met de consumentenmarkt voor gezondheid aan de haal”, waarschuwt Plochg. “Terwijl het publieke belang juist geborgd moet blijven. Ik citeer de architect en ondernemer Thomas Rau: ‘Als je iets regelt omdat het urgent is en actueel wordt, dan ben je te laat.’ Met andere woorden: er moet iets duurzaams gebeuren. Ook artsen moeten de discussie over preventie niet voor zich uitschuiven. Nadenken over duurzaamheid zie je steeds meer. Ik zag laatst een reclame van Ikea die ook over duurzaamheid gaat. Als zo’n bedrijf dat ook doet, moeten we ons achter de oren krabben. We moeten duurzaamheid ook vertalen naar de gezondheidszorg.”

Steeds meer pleitbezorgers voor preventie
De NPHF geeft duiding aan wat er in het veld gebeurt en probeert als een netwerkorganisatie relevante partijen met elkaar in contact te brengen. “Het lukt steeds beter om de handen op elkaar te krijgen voor preventie, om het onderwerp op de agenda te zetten, te faciliteren en van instrumenten te voorzien. Het zijn lang niet meer alleen de partijen die zich van oudsher met preventie bezighouden, zoals het Voedingscentrum, de GGD’en en de artsen maatschappij en gezondheid. Ook bedrijven, het ministerie van Defensie en de politie hebben zich aangesloten. Samen willen we met vernieuwende ideeën komen om een effectief preventiebeleid te ontwikkelen. Veel initiatieven lopen vast omdat de randvoorwaarden niet goed zijn, denk aan financiering, kwaliteitsbeheer en ict. Maar ik zie dat het ritselt in het veld en dat gaat via ongebaande paden. Het vitaliteitscontract is daar een voorbeeld van. We hopen dit jaar daarmee verdere stappen te kunnen zetten en pilots te doen.”

Corina de Feijter

(Foto Thomas Plochg: NPHF)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *