NIVEL: Verdubbeling in wijkverpleging nodig

NIVEL: Verdubbeling in wijkverpleging nodig

Datum: 9 juli 2014

haagse-wijken-zorgenzIN HAAGSE WIJKEN – “Alleen de mate van sociaal-economische achterstand van de wijk blijkt significant bij te dragen aan de benodigde wijkverpleegkundige zorg met een zichtbare schakel.” Dat is de conclusie die NIVEL-afdelingshoofd prof. Dinny de Bakker trekt op basis van onderzoek in een aantal wijken in Den Haag. “Dit biedt ondersteuning bij de financiële verankering voor de taken van de wijkverpleging.”

Hoeveel wijkverpleegkundigen heb je per buurt nodig voor de preventieve taak van de wijkverpleging? Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL deed samen met Prozorg voor ZonMw onderzoek naar sociaal demografische factoren die het benodigde aantal wijkverpleegkundigen voor preventieve taken in een wijk kunnen voorspellen. Veruit de belangrijkste bepalende factor blijkt de mate van achterstand van de wijk. Op basis van dit onderzoek is een verdeelsleutel opgesteld om het aantal benodigde fte aan wijkverpleegkundigen voor wijken in Den Haag vast te stellen.

De verdeelsleutel voor Den Haag is niet zonder meer in andere gemeenten toe te passen. De gevolgde methodiek is echter wel overal te gebruiken. Voor Den Haag zou toepassing van de methode tot een verdubbeling van het aantal wijkverpleegkundigen met preventieve taken leiden. Ze worden een verbindende schakel in de wijk en zullen naast de thuiszorg die zij op indicatie bieden, patiënten preventief opzoeken en zelf bepalen welke zorg daar nodig is. Deze zorg is vooral nodig in achterstandswijken.

“Wijkverpleegkundigen krijgen weer de rol die ze van oudsher hadden. Dit moet leiden tot beter samenhangende zorg, het verbinden van preventie en zorg, wonen en welzijn op wijkniveau, zodat kwetsbare mensen met een sociaaleconomische en gezondheidsachterstand de weg vinden naar hulpinstanties of zorg en niet te lang met hun problemen blijven lopen. Wijkverpleegkundigen met deze zogeheten zichtbare schakeltaken hebben een sterk signalerende en bindende functie en zij vullen daarmee het gat dat is ontstaan na de invoering van de indicatiestelling voor verpleging en verzorging,” legt De Bakker uit. “Voor deze taak wordt geen indicatie gesteld. Daarom is inzicht nodig in de bewoners in de wijk en factoren die bijdragen aan het gebruik van zorg.”

(In vogelvlucht over een aantal Haagse straten. Foto: T. van Hurk/Shutterstock.)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *