ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader

ZN: nieuwe aanbieders wijkverpleging moeten voldoen aan kwaliteitskader

Datum: 16 november 2018

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink. Deze grote fragmentatie van zorgaanbieders levert een aantal risico’s op, stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het is van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders zorg leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging. ZN wil dat de Inspectie met de voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan de hand van dat kwaliteitskader.

Dit schrijft ZN in een brief aan de Tweede Kamer voor het Algemeen Overleg wijkverpleging. Ze maakt zich zorgen. Nieuwe zorgaanbieders zijn veelal om kleine organisaties of zelfstandigen. Er zijn inmiddels bijna 5.000 aanbieders van wijkverpleging.

Werken in lokale netwerken is cruciaal
‘Niet alle kleine (zelfstandige) zorgaanbieders kunnen de zorg en sociale netwerken in de wijk en professionele bedrijfsvoering even goed voor hun patiënten organiseren’, schrijft ze.  Terwijl het werken in teamverband en in lokale netwerken in het zorg- en sociaal domein cruciaal is voor de goede wijkverpleegkundige zorg. Zorgverzekeraars spannen zich in om met (ook kleine) aanbieders van wijkverpleging meerjarige contractafspraken te maken die aansluiten bij integrale zorg in de wijk en regio. Het is dan van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders (klein en groot) zorg kunnen leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

Registratie wachttijden
ZN pleit in de brief ook voor registratie van wachttijden door alle aanbieders van wijkverpleging. Zo is er zicht op het ontstaan van eventuele wachttijden. Dit is noodzakelijk om de toegang tot wijkverpleegkundige zorg te garanderen. Binnenkort starten zorgaanbieders met de aanlevering van hun wachttijden voor casemanagement dementie bij Vektis. Zorgverzekeraars willen kijken of de registratie kan worden uitgebreid naar alle vormen van wijkverpleging.

Sommige zorgorganisaties bestempelen deze registratie als extra administratieve last. BrabantZorg heeft in een brief aan de NZa zelfs aangegeven daarom de wachttijden casemanagement niet te gaan registreren. Maar ZN waarschuwt dat als oplopende wachttijden in de wijkverpleging te laat in beeld komen, dit grote risico’s met zich meebrengt voor de zorg. Registratie en publicatie van actuele wachttijden is basisinformatie, stelt ZN.

Meer informatie
Zie ook artikelen op ZorgenZ:
Minister wil lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorg
Discussie over kwaliteit van thuiszorg

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *