Wijkverpleging komt er bekaaid af in verkiezingsprogramma’s

Wat melden de politiekvertrouw_op_ons-verkiezingen_zorgenze partijen in hun verkiezingsprogramma’s over de wijkverpleging? Een overzicht van de partijen die nu in de Tweede en Eerste Kamer zitten. Lang niet elke partij noemt de wijkverpleging, laat staan dat ze er een aparte paragraaf aan wijden. Ook vertellen ze niet concreet hoe ze willen investeren in de wijkverpleging, of ze meer wijkverpleegkundigen willen en hoe ze de samenwerking met andere zorgprofessionals willen verbeteren.

De PvdA blijft investeren in de wijkverpleging. Onder het kopje ‘Geen doorgeslagen marktwerking in de zorg’ zegt de partij: ‘De marktwerking in de zorg heeft niet bijgedragen aan meer kwaliteit voor de patiënt. Daarom willen wij de marktwerking in de zorg een halt toeroepen. Zorgverzekeraars mogen niet langer concurreren met allerlei polissen, wij willen één uniforme basisverzekering. Huisartsen en anderen die werken in de zogeheten eerstelijns zorg mogen meer met elkaar samenwerken, daar passen we de Mededingingswet op aan. Ze krijgen meer taken die nu nog door ziekenhuizen worden uitgevoerd, om de zorg dichtbij te houden. We blijven hiervoor ook investeren in de wijkverpleegkundigen.’

PvdA: stopwatch of indicatie is niet bepalend maar dat wat nodig is
Als het aan de PvdA ligt, komen er de komende kabinetsperiode meer wijkverpleegkundigen bij. ‘Deze zorg zit in het basispakket van je zorgverzekering, en het eigen risico verdwijnt geheel, dus ook voor deze zorg. De patiënt en de wijkverpleegkundige krijgen de regie terug in handen. Niet meer een stopwatch of indicatie is bepalend, maar dat wat nodig is.

PVV: wijkverpleging wordt niet genoemd
In het ultrakorte programma van de PVV staat niets over de wijkverpleging.
Alleen dat de partij het eigen risico in de zorg geheel wil afschaffen en de bezuinigingen op thuiszorg, ouderenzorg wil terugdraaien, alsmede een pleidooi voor méér handen aan het bed.

VVD: door samenwerking met wijkverpleegkundige zorg op maat
Elf pagina’s van het in totaal 102 pagina’s tellende VVD-verkiezingsprogramma hebben zorg en gezondheid als thema. Op pagina 64 komt de wijkverpleegkunde voor: ‘Het aantal mensen met één of meerdere chronische ziekten zal de komende jaren toenemen. Een specialist ouderengeneeskunde kan samen met de patiënt kijken naar de ziekte en de gevolgen daarvan op de kwaliteit van leven. Om dit te stimuleren, moet worden geïnvesteerd in een zelfstandige plek en bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg. Door samen te werken met de huisarts, de praktijkondersteuner ouderenzorg en de wijkverpleegkundige kan er zorg op maat ontstaan.’

D66: wijkverpleegkundigen zijn het gezicht van de zorg in wijk
Meer zorg dichtbij vindt D66 belangrijk. ‘Daarbij investeren we in wijkverpleegkundigen die voor chronische patiënten het gezicht van de zorg in de wijk zijn en die veel zorgvragen, bij bijvoorbeeld huisartsen, kunnen voorkomen. Deze verandering vraagt samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleegkundigen en gemeente, met steun van zorgverzekeraars.’ D66 wil ruimte bieden voor experimenten, onder andere met bekostiging en veilige, snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling, maar ook met mededinging, en vervolgens de successen verder uitrollen.

GroenLinks: op buurtniveau samenwerking verbeteren
GroenLinks wil investeren in zorg en welzijn voor ouderen, mantelzorgers, mensen met een beperking, kinderen en jongeren die ondersteuning nodig hebben. ‘We investeren extra in preventie, waarbij het zowel om de gezondheid als het sociaal functioneren gaat. Op buurtniveau wordt de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ouderenzorg en sociaal werk verbeterd.’

CDA: Ook persoonlijke zorg onder zorg wijkverpleging brengen
Het CDA geeft ruime aandacht aan de positie en de rol van wijkverpleegkundigen. De partij noemt de wijkverpleegkundige bij het onderwerp ‘mantelzorg’. ‘Ook de wijkverpleegkundige moet bij het oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente.’ Of onder het kopje ‘Betere zorg thuis’: ‘Bij de zorg aan huis spelen de huisarts en de wijkverpleging een belangrijke rol. Wij willen meer gezamenlijke initiatieven om deze zorg dichtbij huis mogelijk te maken en de samenwerking tussen huisarts, gemeente, wijkverpleging, verpleeghuis, fysiotherapeuten, apotheken en binnen ziekenhuizen op korte termijn sterk te verbeteren. Binnen de wijkverpleging kan nog meer vanuit het perspectief van de cliënt naar de zorgvraag gekeken worden, ook al overstijgt dit de verschillende zorgdomeinen. De cliënt mag hiervan in de zorgvraag geen hinder ondervinden. In drie van de vier gevallen hebben mensen de wijkverpleging meer dan een jaar nodig voor bijvoorbeeld goede nachtzorg, intensieve kindzorg, palliatieve zorg aan huis of wondverzorging. Wij willen dat als het nodig is ook persoonlijke verzorging, zoals douchen, onder de zorg van de wijkverpleging wordt gebracht.’

SP: wijkverpleegkundige kan prima indicatie stellen
De wijkverpleegkundige noemt de SP amper. Behalve in een standpunt over de zorg: ‘Een indicatie kan prima door de wijkverpleegkundigen, in samenwerking met de huisarts, gesteld worden.’

50PLUS: wijkverpleging belangrijke pijler in wijk
Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk, is het enige wat 50PLUS zegt over wijkverpleging. Onder het kopje leefbaarheid, wijken, welzijn.

Corina de Feijter

(Foto: Beijersbergen/Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Auteur: Zorgenz
Categorie: Actueel
Tags: , ,

1 Reactie

  1. De verzorgende wordt ook niet genoemd, en is net zo belangrijk. Als de partijen al de beroepen appart moeten benoemen dan krijg je een boekwerk zo dik als de bijbel, dat zal ook niet de bedoeling zijn. Het gaat erom dat de zorg goed geregeld is.

    Plaats een Reactie

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *