“Wijkverpleegkundigen verdienen een aparte plek”

“Wijkverpleegkundigen verdienen een aparte plek”

Datum: 11 januari 2018

Het bericht dat Buurtzorg een nieuwe beroepsvereniging voor wijkverpleegkundigen heeft opgericht, leidde tot verbazing. Waarom een tweede beroepsvereniging, naast V&VN? Jos de Blok, directeur van Buurtzorg, geeft desgevraagd uitleg. “Wij denken dat we in een hogere versnelling een aantal zaken kunnen verbeteren.” Volgens hem hebben wijkverpleegkundigen behoefte aan netwerken en kennis delen, maar sluit de aanpak van V&VN hier onvoldoende op aan.

De nieuwe Nederlandse beroepsvereniging voor de wijkverpleging Voor de Wijk is opgezet door medewerkers van Buurtzorg en staat ook open voor wijkverpleegkundigen die elders werken, verzekert Jos de Blok. “Ik wist er niets van. Pas toen ik de website onder ogen kreeg, zag ik hoe ver ze zijn en hoe enthousiast. Onze beroepsvereniging is niet alleen voor onze eigen medewerkers, anderen kunnen aansluiten. We willen dwarsverbanden leggen en samenwerken met andere organisaties, ook met V&VN en Het Wijkverpleegkundig Genootschap.”

Hogere versnelling
“We hebben bij Buurtzorg een brede discussie gevoerd over de koers en ondersteuning van wijkverpleegkundigen door de beroepsorganisatie V&VN”, vervolgt De Blok, die het lidmaatschap van Buurtzorg bij V&VN heeft opgezegd. “Wij denken dat we in een hogere versnelling een aantal zaken kunnen verbeteren. We vinden dat de huidige generalistische structuur van V&VN onvoldoende mogelijkheden biedt aan wijkverpleegkundigen. Zij komen in de verdrukking. Zeker nu er veel ruimte aandacht is voor onze beroepsgroep, willen we wijkverpleegkundigen een aparte plek geven.”
De Blok vindt de aanpak van V&VN niet meer van deze tijd, te top-down. “We betalen een fors bedrag voor het lidmaatschap maar vinden de aanpak te weinig gericht op netwerken, het delen van kennis en mensen met elkaar verbinden. Dat kan beter van onderaf gebeuren, zodat we snel een kwaliteitsstandaard Wijkverpleging kunnen opleveren.”

Andere opvattingen
Is de versnippering niet jammer? Draagt een tweede beroepsvereniging bij aan het verder professionaliseren van de wijkverpleging en het verbeteren van wetten en regels? De Blok: “Ik zie onze beroepsvereniging als een manier om zaken sneller en beter voor elkaar te krijgen. Die willen we dan integreren in het grotere geheel. Er leven nu andere opvattingen bij mensen over ondersteuning en verbinding. Veel overleg en bestuurstafels worden ervaren als te star en bureaucratisch. Volgens mij gaat er zo ook veel geld verloren.”
Verwacht hij dat Voor De Wijk overal zal aanschuiven om mee te praten? “We zullen zien. Ik zit ook bij Actiz en praat en denk al mee. Ik ben ook nog steeds wijkverpleegkundige en heel veel zaken gaan me aan het hart. We gaan eerst laten zien wie we zijn en wat we kunnen.”
De beroepsvereniging gaat werken aan een vakbekwaamheidsregister.

Reactie Sonja Kersten, directeur V&VN:
“Ik vind het allereerst ongelofelijk jammer dat met het initiatief Voor de wijk de beroepsgroep versnipperd zou kunnen worden. We leven in een maatschappij waar mensen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat kan voor heel veel mensen in Nederland alleen door de geweldige ondersteuning van wijkteams. Een sterke positionering, een bundeling van handen, harten en krachten binnen de wijkzorg is daarom juist nu essentieel. V&VN heeft steeds de samenwerking gezocht met Jos de Blok en hem en medewerkers uitgenodigd om samen te werken aan versnelling van doorontwikkeling van het vak,  gezondheidsbevordering en preventie. Jammer dat zij nu voor iets anders kiezen.
Heel vreemd om te horen dat V&VN te weinig zou doen aan kennis delen en netwerken. We hebben een actieve vakgroep, een digitale community voor wijkverpleging en we starten dit jaar het zesde ambassadeurstraject voor de wijk. We organiseren fysieke en digitale bijeenkomsten over allerlei wijkverpleegkundige zaken en ontwikkelingen, zoals het Kwaliteitskader Wijkverpleging,  en de toolbox indiceren, opgesteld voor en door wijkverpleegkundigen. Als je even op onze Facebookpagina kijkt, zie je dat daar massaal positief op wordt gereageerd. Dus hoezo top-down?”

Met 90.000 leden heb je stem die gehoord wordt
Kersten vervolgt: “Wat de generalisatie betreft: V&VN verbindt bewust álle verpleegkundigen en verzorgenden om betere uitkomsten voor patiënten te kunnen realiseren. Een goede samenwerking tussen verpleegkundigen in het ziekenhuis en de wijkverpleegkundige voorkomt heropnames in het ziekenhuis en vermindert de sterfte. In de thuissituatie zien we steeds meer en complexere ggz-problematiek. Wij verbinden de wijkteams aan de poh-ggz en de SPV-ers om daar adequaat op in te kunnen spelen. Bovendien heb je met 90.000 leden een stem die gehoord wordt. Dat is ook wel duidelijk als je het nieuws een beetje volgt. Want als er één groep het laatste jaar bij V&VN naar buiten is getreden op alle fronten, dan is het wel de wijkverpleging. En terecht, want onze leden hebben overtuigend laten zien dat de werkdruk door de personeelstekorten juist in de wijk veel te hoog is en dat de onnodige registratie de spuigaten uit loopt. Ik geloof niet dat ooit eerder zoveel wijkverpleegkundigen namens V&VN in de pers zijn verschenen en beleid hebben weten te beïnvloeden om weer professioneel het vak uit te kunnen gaan oefenen waar ze met recht trots op kunnen zijn. De behoefte aan een extra beroepsvereniging heb ik daarbij niemand horen noemen.“

Corina de Feijter

(Foto: VPRO)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *