TolkentelefoonApp voor de zorg

TolkentelefoonApp voor de zorg

Datum: 8 maart 2017

tolkentelefoonapp_zorgenzTolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) lanceert speciaal voor de zorgsector de TolkentelefoonApp. Hiermee kan voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld en wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijker. De app is kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland, waardoor zij zeven dagen per week en 24 uur per dag een tolk ‘op zak’ hebben.

Uit eerder onderzoek van het NIVEL blijkt dat er vaker een tolk ingezet kan worden in de zorgsector. Volgens zorgverleners is bij zestien procent van alle anderstaligen patiënten de inzet van een professionele tolk noodzakelijk, terwijl dit maar bij vijf procent van de gevallen gebeurt. “Om taalbarrières makkelijker te overbruggen is de TolkentelefoonApp ontwikkeld”, aldus manager Guido Vroman bij TVcN. “In de zorgverlening is een goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener één van de basisvoorwaarden voor het leveren van de juiste zorg.”

Juiste diagnose, juiste uitleg over behandeling
Als het om anderstalige cliënten gaat, is een professionele tolk in veel gevallen noodzakelijk voor de juiste diagnostiek en hulp. Bijvoorbeeld wanneer niemand uit de directe kring van de patiënt kan vertalen, of als er sprake is van een complexe zorgvraag of een taboeonderwerp. “Enerzijds moet de zorgverlener de juiste diagnose en zorgvraag kunnen vaststellen, anderzijds moet de patiënt kunnen begrijpen hoe de behandeling eruit ziet”, aldus Vroman.

Toegankelijkheid tolkdiensten stimuleren
Om eventuele belemmeringen voor het inzetten van professionele tolken weg te nemen, is het van belang om tolkvoorzieningen toegankelijker te maken, benadrukte NIVEL in het onderzoek. Vroman: “Door de laagdrempeligheid van een app wordt het inzetten van een tolk gemakkelijker.” Na het downloaden van de TolkentelefoonApp is het mogelijk om binnen korte tijd de juiste tolk voor elke gewenste taal aan de lijn te krijgen. De TolkentelefoonApp heeft geen bijkomende kosten en is eenvoudig beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. De app is beschikbaar voor smartphone en tablet en beschikbaar voor Android, iOS en Windows, dus alleen voor mobiele browsers.

Centrale vergoeding geschrapt
Het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland heeft 40 jaar ervaring, 1500 tolken en vertalers en een dienstenpakket dat zich uitstrekt over zo’n 199 talen. TVcN maakt deel uit van ManpowerGroup. Sinds 1 januari 2012 is de centrale vergoeding van tolk- en vertaaldiensten van VWS vervallen. De zorginstelling moet zelf de tolken betalen. De inzet van tolken voor asielzoekers blijft vergoed door de overheid.

(Foto: De TolkentelefoonApp van TVcN)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Trackbacks/Pingbacks

  1. CK: Vanaf mei: voorziening voor gebruik tolk van VWS voor huisartsen | Thoon - […] tolkdiensten. Huisartsen kunnen naast de telefonische tolkdienst ook gebruik maken van de bestaande TolkentelefoonApp om contact te leggen met…

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *