SKILZ zet in op kwaliteitsbeleid voor langdurige zorg

SKILZ zet in op kwaliteitsbeleid voor langdurige zorg

Datum: 28 februari 2019

Om te onthouden. Een nieuwe organisatie, met een nieuwe afkorting: SKILZ. Dit staat voor Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg. SKILZ heeft tot doel om de ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag te verbeteren. Bij langdurige zorgverlening gaat het over verblijf in een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten en verpleging & verzorging thuis. 

Het gaat veelal om ouderen met een zorgvraag, chronisch zieken, mensen met een handicap of met langdurige psychische problemen. Het is belangrijk dat de geleverde zorg van hoge kwaliteit is. Dat komt direct ten gunste van de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

Kwaliteitsverschillen
Ondanks de expertise van de betrokken professionals zijn er nog kwaliteitsverschillen als gevolg van met name het ontbreken van (wetenschappelijke) kennis. Er is dan ook behoefte aan het onderbouwen en verantwoorden van het medisch, verpleegkundig, verzorgend en begeleidend handelen. SKILZ gaat aan de slag met de uitwerking van een aantal multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden. Interdisciplinaire samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Aan de slag
SKILZ is een samenwerkingsverband tussen V&VN, NVAVG en Verenso. Op 11 april 2018 is de stichting reeds opgericht. Nu VWS de subsidieaanvraag heeft gehonoreerd, kan de nieuwe stichting echt van start gaan. De activiteiten vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

De planning is dat in 2019 een klein resultaatgericht bureau is opgericht, een multidisciplinaire richtlijnagenda is geformuleerd en gestart is met de uitwerking van een aantal kwaliteitstandaarden. Er is een vacature voor de directeur van SKILZ. Daarnaast wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling om te komen tot een langjarig kwaliteitsbeleid voor de langdurige zorg.

Het bestuur van SKILZ bestaat uit Bas Castelein, NVAVG (secretaris), Sonja Kersten, V&VN (penningmeester) en Nienke Nieuwenhuizen, Verenso (voorzitter). Het bestuur van SKILZ wordt nog uitgebreid met iemand die het patiëntenperspectief vertegenwoordigt.

Lees ook het artikel SKILZ gaat het handelen van zorgprofessionals versterken met kwaliteitsinstrumenten

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier