Meer bekendheid eerstelijns CVA-netwerken nodig

Meer bekendheid eerstelijns CVA-netwerken nodig

Datum: 13 februari 2018

Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n 45.000 mensen een beroerte ofwel: een CVA. Eenmaal thuis hebben zij vaak nog hulp nodig van één of meerdere therapeuten in de eerste lijn, bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of psycholoog. Maar CVA-patiënten krijgen vaak in de eerste lijn niet de zorg die zij nodig hebben. Goed gekwalificeerde zorgverleners én een betere samenwerking tussen zorgverleners bieden de oplossing.

Rijnlands Revalidatie Centrum, Sophia Revalidatie en Leids Universitair Medisch Centrum onderzochten de kenmerken en de succes- en faalfactoren van 15 goed georganiseerde eerstelijns CVA-netwerken. Alle bevindingen zijn op een website geplaatst: www.cvanetwerken.rrc.nl Zo kunnen zorgverleners kennisnemen van de uitkomsten en hun samenwerking verbeteren. Op deze manier willen de partijen bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor CVA-patiënten.

Er is op dit moment geen landelijk dekking van eerstelijns CVA-netwerken en de netwerken die er zijn, zijn heel verschillend qua samenstelling, doelgroep en grootte. Als belangrijke bevorderende factor voor het functioneren van een netwerk wordt genoemd het ‘elkaar kennen’. Bij netwerken groter dan ongeveer 50 leden is dit minder goed mogelijk.

Meer bekendheid nodig
Het schort in veel gevallen aan voldoende zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de eerstelijns CVA-netwerken. Terwijl dit van belang is om te zorgen dat de CVA-patiënten er daadwerkelijk terechtkomen. Het blijkt dat verwijzers niet altijd op de hoogte zijn van het bestaan van het netwerk. Samenwerking met de tweede lijn is voor de netwerken een cruciale factor voor het bieden van optimale kwaliteit van zorg. Ook samenwerking met de huisarts en bijvoorbeeld neurologie-(wijk)verpleegkundigen is van groot belang. Dit is bij de meeste netwerken echter minder goed vormgegeven.

Financiering is belemmerende factor
En, zoals zo vaak, financiering is de meest belemmerende factor in de totstandkoming en/of continuering van het netwerk. Dat betreft vooral financiering voor de opzet van een netwerk en vervolgens financiering van de coördinatie, van bijeenkomsten en van (multidisciplinair) overleg.

Aanbevelingen
Het rapport bevat tal van aanbevelingen voor nieuwe en bestaande netwerken, zowel voor de structuur als het proces. Met hele praktische tips over onder andere de opzet, professionalisering, borging, zichtbaarheid en kwaliteit van zorg. Daarnaast staan er nog een aantal landelijke aanbevelingen. Als voornaamste punt wordt genoemd de totstandkoming van een landelijke coördinatie en ondersteuning van eerstelijns CVA-netwerken. Dit zal bijdragen aan meer uniformiteit in inhoud en organisatie, evenals aan kwaliteit van zorg.

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *