Pilot in Zwolle: direct contact met wijkteam en huisartsen

Pilot in Zwolle: direct contact met wijkteam en huisartsen

Datum: 4 augustus 2016

zwolse_poort_zorgenzIn januari 2016 ging in Zwolle onder protest de driejarige pilot van start met één voorkeursaanbieder per wijk voor wijkverpleging. In het experiment contracteert Zilveren Kruis Achmea per wijk een zorgorganisatie als hoofdaanbieder. Op de VWS-website De Nieuwe Praktijk vertellen de wijkverpleegkundigen Sandra de Ruiter en Jolanda Huls van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht een half jaar later over hun dagelijkse zorgtaken in de praktijk. Zorgenz neemt dit interview over.

Het doel is dat elke wijk over één hecht team beschikt dat goed weet wat er speelt en vertrouwde zorg en ondersteuning kan leveren. Ook moet zo een betere samenwerking ontstaan tussen het wijkteam, de huisarts en de wijkverpleging.

Wat houdt je functie in?
Jolanda: “Ik ben wijkverpleegkundige in Stadshagen, een relatief nieuwe Vinex-wijk. Er wonen circa 3.000 mensen van 55 jaar en ouder, de categorie bij wie het medicatiegebruik toeneemt. De zorgbehoefte neemt meestal sterk toe bij mensen van boven de 75 jaar; in Stadshagen is dat slechts 7% van de bevolking. Opvallend is dat de ouderen in deze wijk meer geconcentreerd in appartementencomplexen wonen. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit reguliere verzorging en verpleging voor diverse doelgroepen: zowel dementerenden als jongere, veelal chronisch zieken. Hiernaast coördineer ik de totale zorg voor de cliënten, van planning en indiceren van cliënten tot afstemmen met andere disciplines.”
Sandra: “Ik ben werkzaam als wijkverpleegkundige in Assendorp-Centrum, een redelijk welvarende volkswijk zonder grote sociale problemen en populair onder diverse bevolkingsgroepen, zoals studenten en kunstenaars. De rol als voorkeursaanbieder die we binnen deze wijk hebben gekregen, brengt ook een andere zorgvraag met zich mee. Namelijk die van de psychische problematiek. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, neemt de vraag naar zorg op het gebied van psychiatriehulp en -ondersteuning toe. Mijn werkzaamheden op het gebied van reguliere verzorging, verpleging en coördinatie zijn hetzelfde als van Jolanda.”

Hoe bevalt het werken met één voorkeursaanbieder per wijk?
Sandra: “Dat biedt veel voordelen. Wijkverpleegkundigen kunnen nu een grotere rol spelen. We hebben het hele netwerk in kaart, de lijnen zijn kort en we hebben direct contact met het sociaal wijkteam en de huisartsen. Onderling maken we afspraken over wie er op bezoek gaat bij de cliënt, wie wat doet en welke begeleiding we bieden, dat is heel prettig.”

Hoe ging dat voor de pilot in zijn werk?
Jolanda: “Voorheen was de thuiszorg van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht beperkt tot de zorginstellingen in Zwolle. Tot 500 meter rondom de instellingen leverden we zorg aan huis maar we trokken niet verder de wijk in. We hadden dus geen enkel zicht op wat er elders in de wijk speelde en hoe de zorgsituatie van de wijkbewoners ervoor stond.”

Hoe reageren de cliënten op de nieuwe werkwijze?
Jolanda: “Voor de cliënten is onze nieuwe manier van werken prettig. De zorg die zij krijgen voelt voor hen vertrouwd omdat we met een vast team werken. Ook is er minder bureaucratie, we kunnen sneller schakelen. Ik heb direct contact met de huisarts en het sociaal wijkteam, dus die zijn dan ook op de hoogte van de situatie van de cliënt. Hij of zij hoeft het verhaal niet steeds opnieuw te vertellen. Als zorgaanbieders overleggen we gezamenlijk over een goede aanpak. Zo bieden we onze cliënten werkelijk zorg op maat.”

Zijn er ook nadelen aan de pilot?
Sandra: “De huisartsen in Stadshagen werkten vóór de pilot samen met een grote Zwolse zorgaanbieder, waarmee ze in de loop van de jaren goede ervaringen hebben opgebouwd. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht was voorheen een relatief kleine speler in deze wijk, dus de huisartsen hier kennen ons niet goed. Dat maakt het best lastig nu wij hier de voorkeursaanbieder zijn. Het heeft tijd nodig om te laten zien wie we zijn en wat we in huis hebben. We werken aan het winnen van hun vertrouwen.”
Jolanda: “Die grote zorgaanbieder heeft een andere wijk toegewezen gekregen, maar levert nog wel zorg aan hun cliënten in Stadshagen. Dat is prima voor de cliënten en ook voor ons. Er is geen sprake van concurrentie, we hebben gewoon contact met wijkverpleegkundigen van de partijen. Maar aanbieders die buiten de wijken waar ze voorkeursaanbieder zijn zorg leveren, moeten genoegen nemen met een lager tarief. Veel kleine zorgaanbieders hebben het daarom niet gered.”

Heeft de pilot invloed op jullie dagelijkse werk?
Jolanda: “Ik ervaar de pilot ook als goed voor mijn eigen ontwikkeling. Deze sluit aan bij hoe we onszelf willen profileren in de wijk. Wijkverpleegkundigen hebben een verbindende rol in de wijk. We leggen de lijnen maar kennen de cliënten ook heel goed omdat we reguliere zorg verlenen. Juist doordat we bij hen thuis komen om ze te wassen, kousen aan te trekken, medicijnen te geven et cetera bouwen we een vertrouwensband op. Dat maakt dat cliënten zich vrij genoeg voelen om hun hart te luchten en ons te vertellen wat er speelt.”
Sandra: “Ik ben heel blij met de intensieve samenwerking. Het is onmogelijk om zelf alle cliënten van zorg en ondersteuning te voorzien. Gelukkig hebben we allebei een goed team waarop we kunnen terugvallen en dat meedenkt over passende oplossingen voor de cliënt. Goede zorg voor een cliënt kenmerkt zich door continuïteit en gezamenlijk optrekken.”

(Foto Sassenpoort: Zwolle in beeld)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier