Mijn ideale EPD is de Spons

Mijn ideale EPD is de Spons

Datum: 16 april 2015

spons_zorgenzCOLUMN JEROEN CORNELISSEN – Menig zorgverlener of zorgverlenende instantie biedt ‘het’ EPD aan voor patiënten die ‘centraal staan’. Op die manier krijgt een beetje chronisch zieke niet meer dan de beschikking over veel verschillende puzzelstukjes. Maar wie zorgt voor het totale plaatje? Daarvoor gaat iedereen zelf zorgen, met de Spons. Wie wil dat nu niet?

Als we naar het verleden kijken, moeten we concluderen dat het totale plaatje niet vanuit de zorg zal komen. Er zijn te veel belangen, zodat iedereen de klant/patiënt aan zich wil binden en niet naar wegen zoekt om de klant echt tot dienst te zijn. Dus moet de klant het heft in eigen handen nemen. Maar hoe?

Het toverwoord is API, een Application programming interface, oftewel ‘een verzameling definities waarbinnen computerprogramma’s met elkaar communiceren’ (zie Wikipedia). Steeds meer leveranciers van sensoren bieden die aan, zodat klanten hun eigen data, hun zelf geproduceerde data, naar een eigen verzamelplaats kunnen halen die ik de Spons noem. Apple is zo’n Spons, of wil er tenminste een worden. Jammer dat ook deze organisatie niet alleen om z’n klanten geeft, maar bovenal bezorgd is om het eigen ego en het eigen universum moet dienen. Apple weert concurrenten die een bedreiging vormen voor de eigen smartwatch en HealthKit: Fitbit, Jawbone en Nike. Toch wel lastig als je iets van één van deze producenten gekocht hebt, want daardoor krijg je geen zicht op jouw totale plaatje. Toch geen Spons, dus.

Het wordt tijd dat wij als consumenten en patiënten ons eigendom opeisen: alle data, ál onze data. Die data zijn van ons. Wie ben jij dat jij je die toe-eigent en, nog erger, achter onze rug om verkoopt? Of niet aan ons geeft, omdat jij overbezorgd bent, of geen vertrouwen in ons hebt? Wij hebben als consumenten en patiënten het recht dat onze data in een door onszelf gekozen omgeving bij elkaar worden gebracht en dat wij er mee kunnen doen wat ons belieft.

Daar is wel wat hulp bij nodig van al die organisaties die hun klanten centraal stellen: zij moeten hun EPD van een API voorzien, een sleutel die klanten in staat stelt hun data in de eigen Spons op te nemen. Van hun huisarts (HIS), van hun zorggroep (KIS), van hun ziekenhuis (ZIS), van hun apotheek (AIS) en van wie weet ik nog meer. Dan heeft iedereen de sleutel in handen om die informatie weer met anderen te delen: een ziekenhuis in binnen- of buitenland, een huisarts waarbij ze niet op naam zijn ingeschreven maar die wel mogelijkheden voor 24/7 contact aanbiedt, een huisartsen- of ziekenhuislab dat de mogelijkheid biedt testen thuis uit te voeren en in begrijpelijke taal uitlegt wat de betreffende uitslag voor ieder persoonlijk betekent, maar ook met ouders, kinderen, mantelzorgers, of Facebook en Twitter.

Een Spons die systemen leegzuigt met informatie, een Spons die van mij is en aan data betekenis geeft en de mogelijkheid biedt die met anderen te delen. Zo gaan we voor ons zelf zorgen. Want zeg nou zelf: wie wil dat nu niet?

(Foto: Shutterstock)

Jeroen_Cornelissen_SelfcareDe interim- en projectmanagement opdrachten van Jeroen Cornelissen liggen op het snijvlak van zorg, logistiek en techniek, met de focus op slimmer organiseren. Jeroen schreef het boek Operatie Zorg, hij houdt een blogspot bij over Zorg Thuis & Technologie en is director bij RediC dat als uitgangspunt ‘Healthcare becomes Selfcare’ heeft.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *