HalloZorg: zelf zorgnetwerk bouwen

HalloZorg: zelf zorgnetwerk bouwen

Datum: 1 mei 2017

hallo_zorg_kweekvijver_aal_zorgenzVIERDELIGE SERIE – DEEL 1 – De familie van thuiswonende ouderen wil de zorg graag goed regelen. Wie zorgt er deze week voor de medicijnen? Is moeder vandaag veilig thuisgekomen? Is de thuiszorg wel langs geweest? HalloZorg blijkt een slim online hulpmiddel om dit allemaal te organiseren.

HalloZorg is een gratis app om zelf een zorgnetwerk te vormen met vrienden, familie, buren én zorgprofessionals. Een soort ‘Facebook voor de zorg’, maar dan veilig, besloten en gericht op samenwerking. Ontwikkelaar Martijn Vastenburg van ConnectedCare: “Er zijn meer digitale tools die zich richten op zorgnetwerken. Die leggen meestal de nadruk op de organisatie. Maar zorg is veel meer dan organiseren. HalloZorg benadert zorg als sociale groepsactiviteit, waarbij iedereen op eigen wijze een steentje bijdraagt.”

Stress in de familie
Vastenburg kwam op het idee toen zijn eigen oma dement werd. De familie had plots veel te regelen om alle zorg goed op elkaar af te stemmen, vertelt hij. “Je moet vooral zorgen dat alle betrokkenen met elkaar communiceren over wie wat doet. Wat doen we als oma bijvoorbeeld een keer niet op de gewone tijd thuiskomt? Dat kun je niet oplossen met een paar slimme sensoren. Het gaat erom mensen bij elkaar te brengen, zodat ze het zorgen echt samen kunnen oppakken.”

kweekvijver_van_aal_zorgenzIn de eHealth-week 2017 bracht ZonMw de brochure ‘De Kweekvijver van AAL’ uit. Het is een uitgave die vol staat met slimme ICT-oplossingen die zijn ontwikkeld met en voor ouderen, met ervaringsverhalen en met inzichten in de meerwaarde voor de maatschappij. Onder het motto: Samen ICT-oplossingen voor ouderen ontwikkelen en vermarkten. Marc van Bijsterveldt maakte de korte interviews voor de ‘Kweekvijver’ en heeft er op verzoek van Zorgenz vier nader uitgewerkt. Dit is deel 1 over HalloZorg. 

Stap voor stap
HalloZorg is meer dan een app. Er zijn extra modules met bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren, mobiele alarmering en een medicatiedoos. Voor zorginstellingen is er een dashboard en begeleiding bij het betrekken van de zorgnetwerken. Vastenburg: “De eerste stappen met een digitale tool blijken vaak toch nog wel lastig, zelfs als het zo simpel werkt als HalloZorg. Daarom hebben we voor gebruikers een stappenplan met vijf stappen gemaakt. Voor professionele instellingen is er een implementatietraject om HalloZorg in het zorgproces in te bedden.”

Steun ‘van onderop’
De ervaringen met HalloZorg zijn positief. Op de website staan de nodige enthousiaste commentaren van gebruikers. Belangrijk is dat de ondersteuning van een oudere meer ‘van onderop’ wordt georganiseerd, stelt Vastenburg. Dat versterkt de eigen regie. “HalloZorg verbindt mensen met elkaar. Dat vergroot de betrokkenheid van het hele systeem om iemand heen, inclusief professionele zorgverleners. Wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld kunnen mantelzorgers gerichter ondersteunen en hoeven alleen in te grijpen wanneer dat echt nodig is.”

Zorg beter verbinden
Dat laatste voordeel wordt inmiddels ook gezien door zorgverzekeraars. Zo ondersteunt Menzis een experiment van Zorggroep Sint Maarten in de regio Zutphen. Zorginkoper wijkverpleging Olivier van Noort: “De organisatie klopte bij ons aan met het idee HalloZorg in te zetten. Dat vonden we een goed plan. Samen zoeken we nu uit of de tool inderdaad extra waarde oplevert, voor onze klant én voor de zorgverlener. Ik verwacht dat het wijkverpleegkundigen meer mogelijkheden geeft in hun verbindende rol. Dat kunnen we nu in de praktijk mooi toetsen.”

Zorginnovatie is lastig
Vastenburg is al heel wat jaren bezig met innovaties in de zorg, een werkgebied waar hij als onderzoeker bij industrieel ontwerpen eerder niet zo in thuis was. Innoveren in de zorg is soms lastig, heeft hij ervaren. Deels omdat de doelgroep – met name ouderen – niet staat te springen om technologische innovaties. De thuiszorg is “niet meteen een voorloper”, zoals Vastenburg het noemt. Ook commercieel ligt er een uitdaging – het is voor zorgorganisaties lastig om geld vrij te maken om langere tijd ervaring op te doen met innovaties. Vastenburg is dus blij met initiatieven als van Menzis. Hij heeft veel gehad aan het Europese programma Active & Assisted Living (AAL), dat in Nederland door ZonMw wordt gecoördineerd.

Gerichte prikkel nodig 
Volgens Vastenburg is zorginnovatie een kwestie van een lange adem. Je kunt een potentiële investeerder niet heel snel laten zien dat er wat te verdienen valt. Het zorgstelsel zelf bevat weinig prikkels om het werk anders te doen. Je wordt immers nog steeds afgerekend op de uren die je als zorgverlener maakt, niet op de resultaten die je bereikt. Volgens de bedenker van HalloZorg is een programma als AAL dan ook belangrijk. “De kracht van AAL is dat je de kans krijgt een idee om te zetten in een concreet product. Dat je in de praktijk kunt toetsen of het inderdaad werkt zoals je het hebt bedacht. Als je daarvoor evidence weet te genereren, krijg je het ook eerder voor elkaar om een idee echt te vermarkten.”

Meer informatie: HalloZorg startte in 2012 onder de noemer ConnectedCare binnen het ZonMw-programma Active Assisted Living (AAL), een Europees stimuleringsprogramma op het gebied van slimme technologie voor ouderen. Kijk op www.zonmw.nl/hallozorg. Zie ook www.hallozorg.nl. Via de website van ZonMw is de volledige brochure De Kweekvijver van AAL te downloaden.

Marc van Bijsterveldt

(Foto: Thonodal88/Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *