Geslaagde pilot Beperkte gezondheidsvaardigheden

Geslaagde pilot Beperkte gezondheidsvaardigheden

Datum: 25 januari 2018

Huisartsenpraktijk Damzicht in Schiedam is eind 2015 een tweejarige pilot gestart in het kader van Persoonsgerichte Zorg. Aanleiding waren de problemen in de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. De praktijk heeft tijdens de pilot de stappen van de handreiking ‘Zelfmanagement en beperkte gezondheidsvaardigheden’ van Vilans doorlopen. De resultaten zijn zeer positief. Het blijkt dat patiënten erg bereid zijn om te praten over het niet kunnen lezen of schrijven.

De pilot is uitgevoerd met ondersteuning van ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn). Uit de eindevaluatie van de pilot blijkt dat zorgverleners nu beter patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen. Daardoor kunnen zij hiermee rekening houden en weten zij de juiste interventies in te zetten voor deze patiënten.

De ervaringen in de praktijk
Huisarts René Koop: “Een echte eyeopener was dat patiënten zeer bereid zijn om te spreken over het niet (goed) kunnen lezen, schrijven of rekenen en de problemen die ze daardoor hebben. Als ik nu merk dat een patiënt deze problemen heeft, bespreek ik dit met de patiënt en kan ik doorverwijzen naar het Taalloket of het spreekuur Stichting Voorlichters Gezondheid. Hier kan men Nederlandse les krijgen of voorlichting op maat.”

Andere reacties van zorgverleners zijn eveneens zeer positief:
“Door dit project ben ik veel bewuster is geworden van de problematiek. Ik vraag in een consult vaker of de patiënt de uitleg heeft begrepen.”
“In alles wat ik doe, houd ik tegenwoordig rekening met gezondheidsvaardigheden.”
“Ik ben mij bewust geworden dat er patiënten zijn die mij echt niet begrijpen. Doordat ik me nu kan inleven wat het voor iemand betekent om niet te kunnen lezen en schrijven, heb ik veel meer geduld.”

Het vervolg
Het herkennen van, rekening houden met en hulp bieden bij beperkte gezondheidsvaardigheden vormden de kern van de pilot. Bij Damzicht is tijdens de pilot een lokaal netwerk gevormd van zorgverleners, taalaanbieders en welzijn. Damzicht gaat dit netwerk verder versterken. Zo nemen apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten reeds deel aan het netwerk en kunnen zij gebruik maken van de interventies, zoals het Taalloket en Stichting Voorlichters Gezondheid. Er wordt ook gewerkt aan een taaltraining rondom het thema gezondheid. Patiënten kunnen zo hun taalkennis en gezondheidsvaardigheden vergroten.

Wilt u ook aan de slag?
Praktijken die ook aan de slag willen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen terecht op de site van ZEL voor informatie, handige tools en een e-learning over gezondheidsvaardigheden. Daar staat ook een link naar o.a. de handreiking van Vilans waarmee Damzicht heeft gewerkt in deze pilot.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *