Drieledige functie Health Management Platform

Drieledige functie Health Management Platform

Datum: 20 maart 2017

Infographic over het Health Management Platform.

Over een next-generation Health Management Platform dat persoonsgerichte zorg en samenwerking in de regio ondersteunt en populatiemanagement mogelijk maakt, zegt Edo Westerhuis: “Met dit platform kunnen we de behoefte aan samenwerking in wijken en regio’s op flexibele wijze ondersteunen. Elke populatie kan in het platform op basis van beschikbare gegevens worden gedefinieerd en in behandeling worden genomen en/of gemonitord. Het biedt huisartsen de mogelijkheid efficiënter invulling te geven aan hun regiefunctie. Zorggroepen kunnen zich hiermee ontwikkelen van aanbieder van ketenzorg naar persoonsgerichte zorg.’’

Edo Westerhuis is directeur Productontwikkeling bij Portavita, een leverancier die veel ervaring heeft met een Keten Informatie Systeem (KIS). Hij noemt de drijfveren voor het platform: invulling geven aan de behoefte om vanuit de patiënt de zorg te organiseren, waarde gedreven zorg te verlenen waar deze het verschil maakt, op tijd in te grijpen als het risico op complicaties te groot dreigt te worden en een einde te maken aan de versnippering van de zorg.

Drie competenties
Het Health Management Platform bestaat uit drie elementen.
-1- Een platform voor samenwerking, geschikt voor meerdere betrokkenen die frequent informatie delen en met elkaar geïntegreerde zorg leveren. Het platform voorziet daarbij in de behoefte om snel in te spelen op regionale innovaties, nieuwe zorgpaden te ondersteunen en meer regionale zorgpartijen aan te kunnen sluiten. Het Platform voor Samenwerking is opgebouwd uit Disease Management Programma’s (o.a. Diabetes, Antistolling, CVRM en Astma/COPD) en Populatie Management Programma’s (bijvoorbeeld Ouderenzorg). Tevens biedt het de mogelijkheid om snel nieuwe Populatie Management Programma’s toe te voegen op basis van generieke functionaliteiten.
-2- Een Analyse omgeving, met de mogelijkheid om cohorten te analyseren en te selecteren, waarin vanuit meerdere bronnen gegevens van patiënten kunnen worden opgeslagen. De data komen uit het Portavita-systeem en bijvoorbeeld het HIS, ZIS, Lab etc. De data in de Business Intelligence (BI)-omgeving kunnen ook worden gebruikt in een geavanceerde researchomgeving.
-3- Een e-Health omgeving voor de patiënt die het mogelijkheid maakt om inzicht te krijgen en ervaring te delen in het eigen behandeldossier, door gebruik te maken van onder andere een communicatiemodule. Daarnaast kunnen patiënten gebruik maken van apps en e-Health toepassingen van derden.

Meer informatie op www.nl.portavita.com

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *