Alphen tekent convenant voor zorg en welzijn

Alphen tekent convenant voor zorg en welzijn

Datum: 3 november 2015

alphens_keten_overleg_zorgenzALPHENS KETEN OVERLEG – Zorg en ondersteuning moeten aansluiten op behoeften van de inwoners van Alphen aan den Rijn. Dat is de centrale gedacht in het convenant voor zorg en welzijn dat op 3 november is gesloten tussen zorgverleners, de gemeente Alphen aan den Rijn en de regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Het opzetten van wijknetwerken is hierin een eerste stap.

Wethouder Han de Jager heeft het convenant namens de Gemeente Alphen aan den Rijn ondertekend: “In de afstemming tussen het medische en sociale domein zijn nog verbeteringen door te voeren. De afgelopen jaren is al ervaring met deze afstemming opgedaan in de wijk Ridderveld. Door deze manier van werken nu in alle wijken op te starten en de samenwerking te intensiveren wordt de zorg van zorgverleners en de ondersteuning die de gemeente kan bieden steeds beter afgestemd op wat er daadwerkelijk nodig is.”

Korte lijnen, optimale ondersteuning
Hans van Selm, huisarts bij de huisartsengroep Dillenburg en voorzitter van Alphen op één lijn, een samenwerkingsverband van huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten in de kern Alphen aan den Rijn, legt uit wat precies de voordelen zijn: “Lange tijd was de huisarts de spil in de zorg voor en rond de patiënt. Geleidelijk is dat veranderd. Nu staat de patiënt centraal en leveren zorgverleners, ieder op hun eigen gebied, een bijdrage aan welzijn en gezondheid: huisarts, gemeente, thuiszorg, GGZ, Tom in de buurt, maar ook mantelzorgers etc. Zorg- en hulpverleners moeten op een andere manier gaan werken. Ook de patiënt en de mantelzorger krijgen een andere rol. Aansluiting tussen alle betrokken partijen en afstemming met de patiënt en zijn/haar omgeving is belangrijk. Zorg- en hulpverleners, patiënten en mantelzorgers moeten elkaar gemakkelijk weten te vinden. De komst van het Alphens Keten Overleg zorgt voor korte lijnen waardoor patiënten in Alphen aan den Rijn met een zorg- en/of hulpvraag optimaal ondersteund kunnen worden.”

Inwoner centraal in de wijkaanpak
De regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid onderschrijft het initiatief en legt verbindingen tussen de partners. “Hoe beter de ketenpartners elkaar kennen, des te beter is de afstemming en kan er maatwerk geleverd worden. Bijkomend voordeel is dat de partners leren van elkaar, leren van individuele situaties en uiteindelijk snel en effectief kunnen handelen. Een wijknetwerk zet de klant centraal en daar vaart de Alphense inwoner wel bij,” vertelt Jan Kroes, divisiemanager zorg bij Zorg en Zekerheid.

Naast de gemeente Alphen aan den Rijn, Zorg en Zekerheid en Alphen op één lijn, hebben ook de thuiszorgorganisaties ActiVite, IZO, Vierstroom en Wijdezorg, de organisatie voor wijkverpleging Plicare, de Stichting Gezond Boskoop, de huisartsen van Rijnwoude, de GGD Hollands Midden en Tom in de buurt het Convenant Alphens Keten Overleg voor zorg en welzijn ondertekend.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

  1. Mooie openingszin ” behoeften van inwoners centraal” maar ze zijn geen partij bij het convenant…. Over de hoofden heen dus! Bij Wijzelf Zorgcoöperaties beginnen we bij de behoeften van inwoners. Gemeenten, traditionele zorg en welzijn en zorgverzekeraars mogen aanschuiven maar op onze voorwaarden. Inwoners echt centraal dus!

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Abonneer hier