Medicijngebruik moet passen bij persoonlijke situatie

Medicijngebruik moet passen bij persoonlijke situatie

Datum: 15 mei 2018

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg en begeleiding van medicijngebruik? Patiëntenfederatie Nederland onderzocht dit. Het belangrijkste uitgangspunt is een integraal zorgproces. De wensen en voorkeuren van de patiënt moeten centraal staan en de zorg bij medicijngebruik moet zijn aangepast op de persoonlijke situatie. De patiënt wil dat zorgverleners er rekening mee houden dat hij meerdere aandoeningen kan hebben en verschillende medicijnen gebruikt. 

In het rapport Zorg bij medicijngebruik dichtbij mensen staan aanbevelingen hoe de zorg bij medicijngebruik persoonsgerichter kan worden georganiseerd. Het bevat een infographic met het basismodel en de te nemen stappen waaruit de ‘ideale ‘patiëntenreis, zo men dat noemt, moet bestaan.

Persoongerichter organiseren
Op basis van die zogeheten ‘ideale patiëntreis’ komt de Patiëntenfederatie tot een aantal aanbevelingen ten aanzien van het persoonsgerichter organiseren van het zorgproces bij medicijngebruik. Deze zijn ondergebracht in zes aandachtspunten.

1. Samen beslissen 

De patiënt moet betrokken worden bij de keuzes en afspraken in het zorgproces.
2. Persoonsgerichter gebruik van medicijnen organiseren 

Organiseer het goede gesprek voordat een patiënt start met medicijnen. Neem de tijd voor het gesprek over diagnose, de keuzemomenten voor de behandeling en de uitleg over de behandeling. Neem hierin de wensen en behoeftes van de patiënt mee.
3. Ontwikkel keuzemogelijkheden voor de manier waarop patiënten de medicijnen ontvangen.
4. Ontwikkel keuze in de informatie en instructie over het gebruik van medicijnen 

Zorg dat er verschillende momenten en manieren zijn, waarop patiënten informatie en instructie kunnen ontvangen over het juist gebruiken van hun medicijnen.
5. Evalueer het medicijngebruik na een afgesproken periode 

Bespreek met de patiënt hoe hij het gebruik van de medicijnen heeft ervaren, de resultaten, ervaren bijwerkingen en mogelijke problemen. En maak afspraken over het stoppen met medicijnen, het afronden van de behandeling of over het vervolg van de behandeling.
6. Verbeter de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners 

Patiënten verwachten dat alle kennis, die nodig is wanneer zij medicijnen gebruiken, wordt ingezet. Dat vraagt van de betrokken zorgverleners dat zij samenwerken en afspraken maken over wanneer zij elkaars kennis benutten en inzetten.

Regierol bij huisarts of wijkverpleegkundige
Kortom: persoonsgerichte zorg die de patiëntreis volgt, vraagt om een integrale begeleiding van de zorgverleners. Datvereist van zorgverleners actieve samenwerking. Dus niet alleen een doorverwijzing of digitale uitwisseling van gegevens, maar elkaar weten te vinden. En het gesprek aangaan met de patiënt.
Daarnaast verwachten patiënten dat er één zorgverlener is die de regie voert over de behandeling, bij voorkeur de huisarts. Deze heeft een breder overzicht over de gehele situatie van de patiënt en de behandeling en de betrokken zorgverleners die erbij betrokken zijn. Dit is bijvoorbeeld belangrijk wanneer  een specialist in het ziekenhuis de medicatie aanpast. Voor sommige ouderen of kwetsbare patiënten met thuiszorg kan dit bijvoorbeeld ook de wijkverpleegkundige zijn.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *