Nieuwkomers in de zorg onbekend met kwaliteitseisen

Nieuwkomers in de zorg onbekend met kwaliteitseisen

Datum: 28 september 2018

In de afgelopen jaren maakte de zorg een grote ontwikkeling door, met veel nieuwe toetreders. Je zou zeggen dat deze nieuwe zorgverleners en zorgorganisaties zich zorgvuldig voorbereiden op alle wetgeving, regelgeving en kwaliteitseisen die in de sector van kracht zijn. Merkwaardig genoeg is dat niet het geval. Sterker nog: zo’n 95% van deze nieuwkomers is daarvan niet op de hoogte!

Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De IGJ houdt toezicht op een groot deel van deze nieuwe zorgaanbieders. De inspectie toetst zorgaanbieders op 15 randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Deze zijn vooral gebaseerd op de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). In 2017 bezocht de inspectie 146 nieuwe of nog onbekende zorgaanbieders in de ouderenzorg, thuiszorg, ggz en gehandicaptenzorg.

Een derde zakt ook voor de hertoets
Bij 95% daarvan was de eerste  beoordeling onvoldoende en was een hertoets beslist noodzakelijk. Daarna was het kennelijk duidelijker welke eisen er worden gesteld, want bij de hertoets waren de resultaten beter. Van hen voldeed 66% aan het eind van deze onderzoeksperiode aan de randvoorwaarden voor goede zorg. Dus nog steeds scoorde 34% onder de maat. De inspectie zet vervolgtoezicht in bij zorgaanbieders die achterblijven.

Vooraf melden
Blijft natuurlijk merkwaardig dat deze zorgverleners en zorgorganisaties zorg kunnen bieden, zonder dat ze vanaf de start voldoen aan de gestelde eisen. De nieuwe wet Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) brengt daarin verandering . Deze wet verplicht nieuwe aanbieders zich vooraf te melden, zodat nieuwe zorgaanbieders zich bewust zijn van de wettelijke eisen en het kwaliteitskader van de eigen sector, vóórdat ze met de zorgverlening gaan beginnen. Daar gaat de inspectie op toezien. Alleen is nog niet zeker wanneer de Wtza in werking treedt. Dat is volgens de IGJ ‘waarschijnlijk in 2019’.

Omgekeerde wereld
Maar ja: tot die tijd kun je als cliënt dus bij nieuwe zorgaanbieders er niet op vertrouwen dat de verleende zorg voldoet aan de eisen. De inspectie roept daarom cliënten op om zich tijdig informeren over wat goede zorg is. De omgekeerde wereld, alsof zij daarvoor verantwoordelijk zijn in plaats van de aanbieder.  Mochten cliënten twijfels hebben over de kwaliteit van de zorgverlening, kunnen ze melding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Zie ook het artikel op ZorgenZ: Discussie over de kwaliteit van thuiszorg

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *