Nieuwe website van Proscoop

Nieuwe website van Proscoop

Datum: 7 oktober 2017

Begin oktober is de fraaie, overzichtelijke en gebruikersvriendelijke website van Proscoop online gegaan. Proscoop is de regionale adviesorganisatie voor goede zorg en gezondheid dichtbij. Ze organiseert samenwerking tussen partijen met de burgers als uitgangspunt. Daartoe werkt Proscoop samen met zorgprofessionals, zorgverzekeraars, gemeenten en zorgorganisaties in de regio’s  Achterhoek, Apeldoorn, Arnhem, Drenthe, Flevoland, Salland, Vechtdal, Zutphen en Zwolle. 

Het webadres www.proscoop.nl is met het gebruik van de organisatienaam heel duidelijk. Proscoop is ontstaan uit de fusie tussen de ROS’en (regionale ondersteuningsstructuren) Progrez en Caransscoop. De fusie is al langer een feit, maar tot deze zomer hebben deze organisaties nog gewerkt onder hun eigen naam. Het online gaan van de nieuwe website betekent een definitief afscheid van de merknamen Progrez en Caransscoop.

Versterking eerstelijnszorg
Procoop heeft de maatschappelijke opdracht om de eigen werkregio de eerstelijnszorg voor inwoners in de wijk te versterken. Dat geldt overigens voor elke ROS, in totaal 17 stuks, die gezamenlijk als ROS-netwerk samenwerken met bovenregionale en landelijke partijen. Ook het ROS-netwerk heeft overigens sinds kort een vernieuwde website: www.rosnetwerk.nl.

De Gezonde Praktijk
Onderdeel van Proscoop is “De Gezonde Praktijk”. Deze biedt specifiek advies en begeleiding voor het ondernemerschap van zorgverleners in de eerste lijn. Want kennis over de eigen ondernemerschap is de basis voor verbetering van de eigen praktijkuitvoering. Een goed georganiseerde praktijk is overigens ook een belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking.
Uiteraard organiseert Proscoop ook regelmatig (netwerk)bijeenkomsten, scholingen en trainingen die bijdragen aan goede samenwerking van en met de eerste lijn, gemeenten, welzijn en wijkteams.

Neem zelf een kijkje
De inzet van Proscoop op het gebied van zorgthema’s, diensten en projecten is teveel om hier op te noemen. Neem zelf eens een kijkje op de Proscoop-website, zeker als u zorgverlener bent in het werkgebied!

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *