Nieuwe leergang Gezondheid & Eigen regie start in september

Nieuwe leergang Gezondheid & Eigen regie start in september

Datum: 26 mei 2017

Matthijs Zwier, senior adviseur bij Raedelijn en Jeroen Havers, senior adviseur bij Vilans, hebben een nieuwe leergang ontwikkeld, onder de titel: Gezondheid & Eigen regie vraagt uw ambassadeurschap! De leergang richt zich vooral op hoe je als (netwerk) van zorgprofessional(s) de zorg kan bieden die écht betekenis heeft voor de patiënt.

In een eerder interview op ZorgenZ lichtte Matthijs Zwier zijn gedachten over zelfzorg en persoonsgerichte zorg al toe. Hij zei: “We zien nadrukkelijk dat steeds meer mensen werken aan hun gezondheid en daarbij betrokken willen worden. We zien ook de worsteling van professionals in dit proces. Wat betekent de aandacht voor gezondheid en de drang naar eigen regie voor de identiteit van de zorgverlener?”

Matthijs Zwier

Niet het protocollair handelen is leidend, maar de vraag (achter de vraag) is uitgangspunt voor een waardevol contact tussen patiënt en zorgverlener. “Wat is op dat moment belangrijk voor die persoon? De meeste mensen willen zich richten op het leven, niet op het ziek zijn. Dat vraagt een gesprek over wat mensen willen en kunnen, en dat je als professional meedenkt hoe ze dat kunnen bereiken. Afspraken maken over wie wat doet in de behandeling, is dan pas de laatste stap. Dat betekent ook een andere rol en gedrag voor zorgverleners”, vervolgt hij. Hoe we deze zorg van morgen – stap voor stap – kunnen inrichten, daar ligt de uitdaging waarin de leergang graag wil faciliteren.

Scholing richt zich te weinig op professional zelf
Jeroen Havers houdt zich samen met Zwier al een aantal jaren bezig met zelfzorg. “We dachten na over een volgende stap. We vinden dat de focus te veel ligt op elementen buiten de professional die snel oplossingen zoekt en tools en interventies wil inzetten, zoals e-health. We zien dat scholingen veelal gaan over competenties en vaardigheden, maar te weinig over de professional zelf. In deze leergang willen we de nadruk leggen op de veranderende rol van de professional zelf. Hoe wil die zijn vak uitoefenen?” Zwier voegt eraan toe: “Zorgverleners zijn het belangrijkste instrument in de omslag naar gezondheid en eigen regie.”

“Het gaat om een rol die verder reikt dan je eigen handelen”

Ambassadeur pakt verantwoordelijkheid op
Het tweetal kiest als insteek voor de verandering van de zorgprofessional, gericht op meer betekenisvolle zorg voor de patiënt. Zwier: “Deze focus zit in de titel verpakt: Gezondheid & Eigen regie vraagt uw ambassadeurschap! Gezondheid is iets van mensen zelf, maar dat zien we nog lang niet altijd terug in de spreekkamer. Wat een zorgverlener kan doen voor een patiënt is slechts één element dat iemands gezondheid beïnvloedt. Hier zit de rolverandering voor de zorgprofessional. Hij blijft behandelaar, maar neemt ook een coachende houding aan en gaat de patiënt vragen wat hij lastig vindt en welke ondersteuning hij nodig heeft. Dat betekent overigens niet dat je ontslagen bent van je expertise en professionaliteit.” Het zal moeite kosten om te veranderen en bepaalde patronen los te laten. Eigen regie en persoonsgerichte zorg vraagt om unieke en op maat gesneden zorg. “Wij hopen dat de ambassadeurs hun verantwoordelijkheid oppakken. Het gaat om een rol die verder reikt dan je eigen handelen.”

Jeroen Havers

Dagelijkse praktijk als uitgangspunt
De leergang is bedoeld voor mensen die zich in de praktijk al bezig houden met persoonsgerichte zorg. Dat kunnen bijvoorbeeld huisartsen, praktijkondersteuners of wijkverpleegkundigen zijn. Havers: “We verwachten mensen te treffen die de aandacht kunnen verleggen naar gezondheid en gedrag. Die ervaren hebben dat de zorg die ze bieden ontoereikend is, en dat samen met hun collega’s en samenwerkingspartners willen veranderen, met hun dagelijkse praktijk als uitgangspunt.” Zwier benadrukt dat het commitment, eigenzinnigheid en lef vereist.

Gastambassadeurs
Het is de eerste keer dat het tweetal deze leergang organiseert. Ze combineren hun jarenlange ervaring bij het begeleiden van implementatie hiervan in de praktijk. Ze zien het als noodzaak verschillende perspectieven en expertise aan bod te laten komen. Daarom hebben ze gastambassadeurs bij de leergang betrokken die de deelnemers helpen bij een aantal vragen: hoe stimuleert en faciliteert u gezondheid en eigen regie in uw praktijk? Welke rol en houding kunt uw als professional aannemen? Hoe neemt u uw collega’s mee? Havers: “Het gaat over de vraag hoe je als zorgverlener in je vak staat. Welke visie heb je op de zorg? Die is van belang, want die visie beïnvloedt hoe je zorg verleent.”

Praktijkervaringen zijn uitgangspunt
Havers legt uit dat de leergang een bepaalde opbouw heeft. “We gaan uit van ervaringen uit de praktijk, die we gezamenlijk bespreken. De deelnemers krijgen ook opdrachten. De gastambassadeurs zorgen voor inhoudelijke verdieping. Samen gaan we mogelijke routes verkennen. We hopen dat onze aanpak en methode de deelnemers stimuleert om het ook zo in hun eigen praktijk met hun collega’s verder op te pakken.”

Rol bij cultuur- en gedragsverandering is helder
Na afloop hebben de deelnemers een verhaal over de zorg van morgen. ‘Over zorg die persoonlijk en menselijk is en die gezondheid en het leven van mensen als uitgangspunt neemt. En uw rol om deze cultuur- en gedragsverandering in uw eigen praktijk echt op gang te brengen, is helder’, zo staat in de flyer. Circa zestien mensen kunnen aan deze leergang deelnemen.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Jeroen Havers M 06-22810113 of Matthijs Zwier M 06-52674834

Zie hier de flyer van de leergang Eigen Regie of klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Corina de Feijter

(Foto Matthijs Zwier: Raedelijn, foto Jeroen Havers: Vilans)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *