Nieuwe adviseur farmacie en ouderenzorg bij Raedelijn

Nieuwe adviseur farmacie en ouderenzorg bij Raedelijn

Datum: 24 september 2015

edith_de_la_fuent_zorgenzOpvallend is de achtergrond van de nieuwe senior adviseur die Raedelijn op 1 oktober gaat versterken: Edith de la Fuente heeft lang gewerkt in de farmaceutische sector. De zelfstandige apotheker wordt steeds meer zorgverlener. Onderstaand interview is overgenomen uit de nieuwsbrief van Raedelijn.

Edith de la Fuente gaat werken in het team Eerste lijn en gemeente van Raedelijn met de thema’s farmacie en ouderenzorg. Zij werkte na haar studie Bedrijfskunde een groot aantal jaren in de farmaceutische sector. In diverse rollen begeleidde en ondersteunde zij apotheken bij aspecten van de bedrijfsvoering. Namens een zorgverzekeraar was zij enkele jaren verantwoordelijk voor de zorginkoop farmacie en huisartsenzorg. Vervolgens is zij zich verder gaan specialiseren in het adviseren, begeleiden en ondersteunen van partijen in of gelieerd aan de eerstelijnszorg. Zo speelde zij in de regio Rotterdam een rol bij de ontwikkeling en implementatie van diverse transmurale zorgprogramma’s.

Het leggen van verbindingen
“De afgelopen jaren lag mijn focus onder meer op de ontwikkeling en professionalisering van de dementiezorg in Rotterdam. In 2014 heb ik in de rol van projectleider van de Proeftuin Langdurige Zorg de kans gehad een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de grote veranderingen als gevolg van de nieuwe Wmo. Het leggen van verbindingen tussen de diverse domeinen – wonen, zorg en welzijn – zie ik daarbij als een cruciale randvoorwaarde. Het gaat daarbij tegelijkertijd om concrete samenwerking op beleidsmatig niveau èn in de uitvoering, lokaal in de wijk en de wijknetwerken.”

Drijfveren
“De kennis en ervaring vanuit diverse perspectieven komen goed van pas in mijn nieuwe rol als senior adviseur bij Raedelijn. Bij het begeleiden van samenwerkingstrajecten zoek ik naar de gemeenschappelijke belangen van partijen, altijd met de vraag van de cliënt of burger als uitgangspunt. De transitie in de zorg vergt een kanteling voor zowel burgers als professionals. Van burgers wordt meer zelfredzaamheid verwacht, van professionals steeds meer een rol van coach en begeleider. Inspiratiebron is voor mij de positieve psychologie die uitgaat naar wat mensen nog wel kunnen. Niet de ziekte staat centraal, maar gezondheid en welbevinden. Voor wie echt niet zelfredzaam kan zijn, moet altijd zorg en ondersteuning beschikbaar zijn. Dit alles is een complex veranderingsproces de komende jaren. Het geeft mij energie om hier een actieve bijdrage aan te leveren.”

(Foto: Raedelijn)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *