Nieuw?

Nieuw?

Datum: 25 maart 2017

zorgimpuls_zorgenzGASTCOLUMN ROBERT WATERREUS – Bij de gelegenheid van de presentatie van de nieuwe website van ZorgImpuls, schreef directeur/bestuurder Robert Waterreus de volgende column. Hij is hier te gast bij Zorgenz.

ZorgImpuls heeft een nieuwe website. Leuk, reageerde iemand, en wat is er nieuw? Goeie vraag. Want ja, de website is nagelnieuw: nieuwe foto’s, nieuwe opmaak, nieuwe indeling, passend bij deze tijd. Tegelijk is ZorgImpuls wat we al heel lang zijn: een bevlogen team dat bijdraagt aan het realiseren van effectieve wijkgerichte en regionale samenwerking.

Al ruim elf jaar werkt ZorgImpuls aan het realiseren van allerlei vormen van samenwerking: een essentieel aspect van kwaliteit. Richtten we ons eerst vooral op samenwerking in de eerste lijn, zoals samenwerkingsverbanden in de wijk, het oprichten van multidisciplinaire gezondheidscentra en de doorontwikkeling naar GEZ-centra, in de afgelopen jaren verschoof het accent steeds meer ‘naar buiten’, met de eerste lijn. De recente transities en de grote substitutieopgave waar we voor staan, liggen daaraan ten grondslag. Samenwerking met het sociale domein en de tweede lijn zijn anno 2017 belangrijke speerpunten.

Als ZorgImpuls ontwikkelen we organisch mee. Onze maatschappelijke opdracht als ROS geeft ons ook een unieke positie om vanuit een onafhankelijke rol mede sturing te geven aan dit proces. Zo werken we bijvoorbeeld sinds enkele jaren samen met de partijen aan het realiseren van integrale geboortezorg in onze regio. Dat heeft geleid tot een (beginnende) infrastructuur waarin verloskundigen, gynaecologen en kraamzorg over de domeinen heen, zowel regionaal als lokaal met elkaar verknoopt zijn en samenwerken.

In onze complexe regio met de vele organisaties – gezondheidscentra, zorggroepen, ziekenhuizen, VVT organisaties, welzijnsinstellingen – en veel uiteenlopende vraagstukken, is samenwerken geen sinecure. Toch gaat men het proces met enthousiasme aan. Zo werden we betrokken bij een lokale samenwerking rond het thema overgewicht in Rotterdam-Delfshaven. Op initiatief van een groep huisartsen is in die wijk een brede coalitie ontstaan van zorg en welzijn. Inmiddels wil men de coalitie verbreden naar andere onderwerpen, wat in het kader van populatiegerichte zorg een perfecte ontwikkeling is.

Behalve de vele inhoudelijke (keten) netwerken in de regio, krijgt samenwerking ook vorm in een scala van platforms en overlegtafels. Op regioniveau versterken bijvoorbeeld het Eerstelijnsoverleg en de Regiotafel de aanspreekbaarheid van de eerste lijn, met belangrijke initiatieven als resultaat. Zoals de pilot Meekijkconsult waarin zorggroepen, gezondheidscentra, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samenwerken.

Samenwerken is uiteraard geen doel op zich. Het moet iets opleveren en méér dan alleen kosteneffectieve zorg. ZorgImpuls gaat voor zorg die aansluit bij de behoefte van de mensen voor wie de zorg is bedoeld. In dat proces blijkt Triple Aim een waardevolle benadering te zijn. Daarom wordt in ons team momenteel iemand opgeleid als tripleaim-specialist en vindt deze benadering zijn weg in onze aanpak in het algemeen. Ook datamanagement is een skill waarin we ons verder gaan bekwamen. Goed datamanagement is onmisbaar om in een samenwerking het onderste uit de kan te halen.

Ik nodig een ieder van harte uit om verder te kijken op onze nieuwe website. Onze site geeft een indruk van wat we doen, maar er is meer. In dat kader benadruk ik graag onze handelingsgerichtheid, die ook al vanaf de start van ZorgImpuls ‘in onze genen zit’: met partijen handen en voeten geven aan processen, projecten en programma’s tot het doel is bereikt. Neem vooral contact op als u meer wilt weten of iets niet kunt vinden. Bel of mail me: T. 06 10 670564 E. r.waterreus@zorgimpuls.nl.

(Foto: Rogier Chang)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *