Nieuw ZonMw-programma Verpleging en verzorging

Nieuw ZonMw-programma Verpleging en verzorging

Datum: 28 februari 2019

clientkenmerken_wijkverpleging_zorgenzZonMw ontwikkelt een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaat de organisatie de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen.

In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1. Kennisinfrastructuur
Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2. Nieuwe kennis
De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3. Praktijkvoorbeelden
Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep
In de eerste helft van dit jaar gaat ZonMw de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019.

Kennis inbedden
Met de programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast. Ook ZorgenZ bericht hier regelmatig over, zoals het artikel Investeren in wijkverpleging verdient een vervolg.
Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op hetgeen is bereikt. ZonMw geeft een impuls aan het benutten van kennis om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Het programma is gebaseerd op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.

Kwaliteitsstandaarden
In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Het gaat om het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).
De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *