Niet-westerse vrouwen gaan later naar de verloskundige

Niet-westerse vrouwen gaan later naar de verloskundige

Datum: 7 april 2015

proefschrift_agatha_boerleider_nivel_zorgenzEerste en tweede generatie niet-westerse vrouwen maken minder gebruik van verloskundige zorg dan Nederlandse vrouwen. De herkomst van hun partner of hun sociaal economische situatie spelen daarbij een rol, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Agatha Boerleider afgelopen week promoveerde.

Niet-westerse vrouwen in Nederland benutten de mogelijkheden van prenatale zorg anders dan Nederlandse vrouwen. Terwijl bijna 8% van de Nederlandse vrouwen niet optimaal gebruik maakt van verloskundige zorg, geldt dat voor ruim 22% van de eerste generatie en 16% van de tweede generatie niet-westerse vrouwen, zo blijkt uit de gegevens van vrouwen uit 20 verloskundepraktijken. “Voor zowel de eerste als tweede generatie niet-westerse vrouwen is dit minder optimale gebruik te verklaren uit sociaal-culturele factoren, zoals geen partner of een eerste generatie allochtone partner”, licht Agatha Boerleider toe bij haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam. “Terwijl bij de eerste generatie ook sociaaleconomische factoren spelen zoals een laag gemiddeld netto huishoudinkomen.”

Missen voordeel van vroege verloskundige zorg
De vrouwen die niet optimaal gebruik maakten van de verloskundige zorg, bleken zich vooral laat in de zwangerschap te hebben aangemeld bij de verloskundige. Vroeg beginnen met verloskundige zorg heeft bijvoorbeeld als voordeel dat vrouwen tijdig geïnformeerd kunnen worden over de gevaren van roken, alcohol en het belang van gezonde voeding. Uit interviews met deze vrouwen bleek dat zij zich er niet van bewust waren dat ze zwanger waren, dachten geen toegang te hebben tot de verloskundige zorg – omdat ze bijvoorbeeld illegaal in Nederland verbleven – of daar niet klaar voor waren, bijvoorbeeld omdat ze hun familie nog niet hadden verteld dat ze zwanger waren of een abortus overwogen.

Streven naar optimale zorg
Agatha Boerleider interviewde voor haar promotieonderzoek ook verloskundigen en kraamverzorgenden over hun ervaringen met niet-westerse cliënten. Hieruit bleek onder meer dat de taalbarrière, de beperkte kennis over de organisatie van de zorg rond zwangerschap en geboorte en de belangrijke rol van de familie de zorgverlening aan niet-westerse vrouwen bemoeilijken. Agatha Boerleider: “Desondanks proberen verloskundigen en kraamverzorgenden optimale zorg te leveren door bijvoorbeeld alert, proactief, creatief en flexibel te zijn, en deze vrouwen bij de hand te nemen en uitleg te geven over het Nederlands zorgsysteem. Door zelf oplossingen en maatregelen te bedenken, doen ze net wat meer dan gebruikelijk is bij de zorg voor de meeste autochtone zwangeren.”

De publicatie ‘Non-western women in maternity care in the Netherlands: exploring ‘inadequate’ use of prenatal care and the experiences of care professionals’ is hier te downloaden.

(Illustratie van de cover van het proefschrift)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *