Niet praten over ouderen, maar met ouderen

Niet praten over ouderen, maar met ouderen

Datum: 20 oktober 2018

Met de vergrijzing komt er steeds meer aandacht voor de zorg voor ouderen. Met het risico dat er over hun hoofden heen wordt gesproken en beslist. Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, luidt het devies. Om dat daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, is recent de Raad van Ouderen opgericht. Deze Raad adviseert de betrokkenen van het Pact voor de ouderzorg, waaronder VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg. Ze denkt vanuit het perspectief van ouderen mee over relevante thema’s.

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 deelnemers – inderdaad: ouderen – van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties.

Samen met een groot aantal partijen sloot minister Hugo de Jonge in maart van dit jaar het Pact voor de Ouderenzorg. Dit is een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.

Advies: gevraagd en ongevraagd
Bij de oprichting van het Pact voor Ouderenzorg werd reeds afgesproken om een Raad van Ouderen op te richten. Deze moet de pact-partijen  van advies dienen, gevraagd én ongevraagd. Daaraan is inmiddels dus officieel invulling aan gegeven. Zie het bericht hierover van de Rijksoverheid.

De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.

 

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *