Niet navelstaren maar dialoog in geboortezorg

Niet navelstaren maar dialoog in geboortezorg

Datum: 20 april 2015

fennie_posthmus_reos_zorgenzINTERVIEW UIT JAARBERICHT REOS – “Doordat zorgprofessionals in de geboortezorg nu beter met elkaar samenwerken, hebben we een verbeterslag gemaakt in de zorg voor moeder en kind”. Fennie Posthumus, voorzitter van de Coöperatie van verloskundigen Leiden en Omgeving (LEO) wil de dialoog aangaan met ketenpartners.

Toen vijf jaar geleden uit onderzoek bleek dat Nederland de op twee na hoogste babysterfte van Europa heeft (red. vijfjaarlijkse Peristat-onderzoek), leidde dit tot veel ophef. Geschrokken wezen eerstelijns verloskundigen en specialisten uit de tweede lijn naar elkaar en keerden zich als beroepsgroep naar binnen. “Wij zijn ervan overtuigd dat we juist door het gesprek aan te gaan met gynaecologen, tweedelijns verloskundigen, kraamverzorgenden en andere ketenpartners verder komen”, zegt Fennie Posthumus. “Hierdoor hebben we een betere overdracht en zijn protocollen op elkaar afgestemd. Wij willen in plaats van gescheiden disciplines naar een systeem waarin door een team goede kwalitatieve zorg wordt gegeven aan moeder en kind. Elke discipline heeft in dat team zijn eigen expertise.”

Draagvlak verkrijgen
Maar integraal werken vergt een andere manier van denken binnen de eigen beroepsgroep. “Om hier echt draagvlak voor te krijgen, kom je er niet met een informatiebulletin.” Het bestuur van LEO stelde begin 2014 samen met Marleen Kruijt-de Ruijter, adviseur van Reos, en Marleen Bosch, centrumcoördinator van de Poort, een draagvlakplan op. Eén van de onderdelen uit dit plan was het bespreken van de go’s en de no go’s voor verregaande samenwerking. Verloskundigen spraken zich uit over bedrijfsmatige kwesties als financiering en ondernemerschap, maar ook over zorginhoudelijke kwesties, bijvoorbeeld de medicalisering bij bevallingen. De hoge opkomst van verloskundigen tijdens een ledenbijeenkomst gaf aan dat zij dit een belangrijk thema vonden.

Gesprekken aangaan
Marleen Kruijt-de Ruijter: “Door in openheid over de angsten te praten en te kijken hoe deze omgebogen kunnen worden, ontstaat er vertrouwen in elkaar en krijgt het bestuur mandaat om met ketenpartners in gesprek te treden.” Hiernaast zijn er visievormende bijeenkomsten en houden verloskundigen elkaar structureel op de hoogte van de ontwikkelingen in werkgroepen. Ook voerde de regiegroep, verantwoordelijk voor dit thema, gesprekken met elke verloskundigenpraktijk om te horen hoe zij over integraal samenwerken dachten. “Het resultaat is dat verloskundigen op de hoogte zijn van de initiatieven rondom integrale geboortezorg in de regio,” verwacht Fennie Posthumus. “Dat zij bereid zijn om na te denken over een andere vorm van het organiseren en verlenen van zorg. Spreekuren en bevallingen gaan uiteraard ook gewoon door. We hebben veel aan de professionele begeleiding van Reos. Wij hebben de adviseur gevraagd om als procesbegeleider op te treden in diverse projecten en om het bestuur te coachen.”

Reos als procesbegeleider
Naast expertise om processen goed te begeleiden, weten de Reos-adviseurs wat de ontwikkelingen zijn bij onze ketenpartners. Met ketenpartners worden momenteel gesprekken gevoerd. “We voeren bijvoorbeeld met gynaecologen gesprekken over de medicalisering tijdens bevallingen. Belangrijk is dat we goed op de hoogte zijn van elkaars werkwijze zodat de zwangere een eenduidig verhaal te horen krijgt. Op een ander niveau hebben we een verwijsafspraak gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG kan al tijdens de zwangerschap een cursus Stevig Ouderschap aanbieden. Dan moet je als verloskundige natuurlijk wel weten naar welk contact en wanneer je moet verwijzen. De zorg voor moeder en kind houdt nu eenmaal niet op bij het laatste consult.”

(Foto Fennie Posthumus: Hans Roggen)

jaarbericht_reos_zorgenzHet jaarbericht van Reos over 2014 is verschenen. Zo’n bericht is meer dan een verantwoording en terugblik: het laat mooi zien waar een organisatie die de zorg in de regio ondersteunt, vandaag de dag voor staat. Bovendien komen enthousiaste zorgverleners aan het woord. Het Reos jaarbericht 2014 met een overzicht van de resultaten uit de eerste lijn in Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord, is hier te downloaden.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *