Nienke Hulshof: “Integraal werken gaat niet vanzelf”

Nienke Hulshof: “Integraal werken gaat niet vanzelf”

Datum: 18 juni 2015

nienke_hulshof_raedelijn_zorgenzRaedelijn, de ROS in Midden-Nederland, adviseert vanuit een partnerschap met de eerste lijn zowel in de eerste lijn zelf als in verbinding met gemeenten en ziekenhuizen. Directeur Nienke Hulshof pleit voor ruimte om gezamenlijk te experimenteren en veranderingen te implementeren. “Wil je met elkaar echt de slag maken naar meer gezondheid per euro, dan vraagt dit om integraal werken, innoveren en implementeren. Met aanspreekbare organisaties vanuit de eerste lijn die verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid in de wijk.”

“Hoe zorg je dat bewoners gezond blijven of worden? Ken je je populatie? Waar zitten de grootste risico’s en kosten? Het begint ermee dat je de gezamenlijke opgave met elkaar deelt, elkaar ontmoet, leert kennen en laat zien wat je doet. Vanuit het ontmoeten ontstaat het vertrouwen en de energie om echt samen te werken over de domeinen heen”, aldus Nienke Hulshof.

Drie programmalijnen
Raedelijn is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de eerste lijn, kent de regio en weet wat er lokaal speelt. “Wij werken aan organisatie- en samenwerkingsvraagstukken en begeleiden veranderprocessen rond thema’s als substitutie, ouderenzorg, GGZ, integrale wijkaanpak en transitie AWBZ/Wmo. Omdat er veel verandert in de zorg, hebben we anderhalf jaar geleden een marktonderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe we met onze dienstverlening konden inspelen op vragen in de markt of het veld. Dat heeft geresulteerd in drie programmalijnen: de eerste lijn, de eerste lijn en gemeenten en de eerste en de tweede lijn. De programmalijnen hebben we uitgewerkt met speerpunten, doelstellingen en beoogde resultaten. Met deze gestructureerde aanpak hebben we een focus in onze adviesdienst aangebracht.”

Gezonde kijk op de wijk
In het aansprekende digitale magazine van Raedelijn komen de programmalijnen terug. Het laatste nummer bijvoorbeeld heeft als thema: ‘Een gezonde kijk op zorg in de wijk’. Het bevat zinvolle tips uit het veld van een regiomanager welzijn, een wethouder, een huisarts. Collega’s elders in het land kunnen hier ook hun voordeel mee doen. Wie de website erop naslaat, krijgt een goed beeld van de projecten waar de adviseurs van Raedelijn aan werken.
Volgens Hulshof hebben zorgverleners in de eerste lijn behoefte aan het duiden van de ontwikkelingen die in de zorg plaatsvinden. “Wij adviseren bij de analyse van de zorgvraag, vertalen en duiden landelijke ontwikkelingen naar lokale situatie en adviseren bij het maken van keuzes. Dat is echt maatwerk.”

Wijk Schothorst in Amersfoort
Naast visie en (strategisch) advies over het vormgeven van samenwerking zijn er ook genoeg voorbeelden waarbij Raedelijn projectleider is en implementeert, dwars door lijnen heen. Hulshof geeft een concreet voorbeeld. “De eerste lijn heeft samen met een aantal gemeenten in een convenant regionale afspraken gemaakt over de jeugdzorg. Deze collectieve afspraken zijn prima natuurlijk, maar lokaal moeten de betrokken zorg- en hulpverleners ook werkafspraken maken, zodat de regionaal gemaakte afspraken ingevoerd gaan worden. Dat is gebeurd in de Amersfoortse wijk Schothorst. Wij zorgen ervoor dat deze verbinding naar lokaal ook tot stand komt en dat het gaat werken.”

……….“We werken meer over domeinen heen”

Noordwest Veluwe
Op het vlak van de ouderenzorg stimuleert Raedelijn deze ontwikkeling eveneens. Hulshof: “Dit onderwerp pakken we op met de zorggroep in Noordwest Veluwe en de gemeente. Op regionaal niveau zijn afspraken gemaakt om zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren en op lokaal niveau wordt dit geconcretiseerd en geïmplementeerd met lokale zorgverleners als huisartsen, wijkverpleegkundigen, ouderenadviseurs, en welzijnswerkers. Ook deze samenwerking begeleiden wij. Dat is wat we verstaan onder partnerschap: bruggen slaan en vanuit een overkoepelende visie de zorg anders organiseren of verbeteren.”

nienke_hulshof_raedelijn_zorgenzEnorme gedrevenheid en ambitie
Hulshof ziet een enorme gedrevenheid en ambitie in de eerste lijn. “Over de inhoud van de zorg worden makkelijk goede afspraken gemaakt, maar afspraken over de randvoorwaarden zoals organisatie en financiën, dat is lastiger. Gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen, betekent een gedrags- en cultuurverandering. Ben je bereid om anders te werken of te accepteren dat de uitkomst van die samenwerking een andere is dan die jij wellicht voor ogen had? Dit soort processen kosten tijd.”

……….“Integraal aanbod vereist aanspreekbare eerste lijn”

Geïntegreerde zorg
Haar collega Jeroen van der Noordaa, directeur van ZONH, de ROS in Noord-Holland, merkte onlangs in een interview op Zorgenz.nl op dat de samenwerking in de eerste lijn toe is aan een nieuwe fase. Niet alleen meer op zorginhoudelijke thema’s, maar samenwerking met de eerste lijn vanuit het belang van de regio, wijk of buurt. Hulshof beaamt dit. “Dat de samenwerking verandert, heeft te maken met hoe je een samenhangend en geïntegreerd zorgaanbod in de wijk realiseert. We zijn nu betrokken bij zestien wijkinitiatieven vanuit de eerste lijn, voor circa 250.000 inwoners. Dit doen we om te komen tot aanspreekbare organisaties om geïntegreerde zorg in de wijk te realiseren. Samen stellen we een gezamenlijke agenda op.” Op deze wijze samenwerken leidt volgens Nienke Hulshof tot een gezamenlijke visie op integraal zorgaanbod in de wijk, met de juiste zorg op de juiste plek, waarbij het helder is wie op welk moment wat doet en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Geef de ruimte om te experimenteren
Hulshof benadrukt dat er veel op de eerste lijn afkomt. “Samenwerking kost tijd. Ik vind dat we de ruimte moeten krijgen om in vertrouwen met elkaar te leren, en om de beweging van tweede, naar eerste lijn en nulde lijn te realiseren. Integraal werken gaat niet vanzelf. Het gaat ons goed lukken als we het gezamenlijk belang voorop blijven stellen: meer gezondheid per euro voor de burgers.”

Corina de Feijter

raedelijn_magazine_zorgenzHet laatste nummer van het digitale magazine van Raedelijn.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *