Mobiel Geriatrie Team bezoekt kwetsbare ouderen thuis

Mobiel Geriatrie Team bezoekt kwetsbare ouderen thuis

Datum: 31 augustus 2018

De toenemende vergrijzing met ouderen die langer thuiswonen leidt tot meer druk op de eerstelijnszorg. In Bennekom is er een passend antwoord op de toenemende, complexere zorgvraag: het Mobiel Geriatrie Team. Een verpleegkundig specialist bezoekt de patiënt thuis en stelt met een gespecialiseerde huisarts een behandelplan op. De patiënttevredenheid over deze aanpak is bijzonder hoog 

Huisarts en kaderarts Elvira Schouten is initiatiefnemer van het Mobiel Geriatrie Team: “Een verpleegkundig specialist gaat op huisbezoek bij mensen met ouderdomsklachten. Zij bespreekt de resultaten met mij en samen besluiten we welk behandelplan we adviseren. Voor veel ouderen is het immers vaak ingewikkeld om ergens te komen. Bovendien zien we hoe de thuissituatie is. Dat geeft ons meer informatie dan uit alleen een gesprek in de huisartsenpraktijk.”

VS brengt tijdens huisbezoek de situatie in kaart 
Schouten stelt dat veel ouderdomsklachten door de huisarts kunnen worden behandeld. “Daarvoor hoeft een oudere niet meteen naar de geriater. Denk aan vallen, geheugenklachten, verwardheid, al dan niet in combinatie met dementie. De verpleegkundig specialist gaat dan op huisbezoek en brengt de situatie in kaart. Ze praat met de oudere, onderzoekt ‘m, doet tests, checkt de medicatie. Ook spreekt ze met de mantelzorger of een naaste. Vervolgens bekijken we samen wat we kunnen doen. De verpleegkundig specialist gaat daarna met een advies naar de eigen huisarts. Die krijgt een plan van aanpak, zodat die gericht de behandeling kan voortzetten.”

Het Mobiel Geriatrie Team werkt ook nauw samen met andere professionals, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en sociaal wijkteam. Heeft iemand bewegingsklachten, kan de fysiotherapeut helpen. En bij eenzaamheid is de inzet van een maatje mogelijk.

Gerichte verwijzing naar tweede lijn
Is de problematiek ingewikkelder of heeft de behandeling niet het gehoopte resultaat, dan bespreekt het Mobiel Geriatrie Team dit met een specialist. Indien nodig, volgt alsnog een verwijzing. “Maar die is al veel gerichter dan wanneer je een patiënt meteen doorverwijst,” zegt Schouten.
Rachel Bogers-de Reus, geriater in Ziekenhuis Gelderse Vallei, is blij met deze aanpak: “Door bepaalde zorg bij huisartsen en kaderartsen ouderenzorg te houden, blijft het behapbaar voor oudere mensen. En geriaters kunnen zich dan concentreren op patiënten met complexere problemen. Patiënten worden dus effectiever geholpen en wachtlijsten worden korter.”

Hoge patiënttevredenheid
Het betreft nu nog pilot bij de zes huisartsenpraktijken in Bennekom. Menzis ondersteunt dit project financieel. Patiënten zijn in elk geval enthousiast. “We vragen hen altijd ons een cijfer te geven en dat is gemiddeld een 8,5 à 9”, aldus Elvira Schouten.

 

(Foto: Shutterstock)

Bron: ZN

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *