Minister Bruins ontvangt Manifest Leefstijlgeneeskunde

Minister Bruins ontvangt Manifest Leefstijlgeneeskunde

Datum: 11 oktober 2018

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag het Manifest Leefstijlgeneeskunde ontvangen uit handen van het LUMC en onderzoeksinstituut TNO. Ruim tweeduizend artsen, opinieleiders en organisaties hebben het manifest inmiddels ondertekend. Zij vinden dat een andere leefstijl soms het beste medicijn is en pleiten voor meer onderzoek naar de effectiviteit van leefstijlingrepen. Ze hopen dat Bruins gaat helpen leefstijlgeneeskunde verder te ontwikkelen.

Initiatiefnemers van het manifest zijn onder meer patiënt Martijn van Winkelhof en interinist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie bij het LUMC Hanno Pijl. Ze willen leefstijlinterventie een plek geven bij herstel of behandeling van aandoeningen, dus niet alleen als middel om gezondheidsproblemen te voorkómen. Het gaat dan om interventies op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en slaap. Leefstijlgeneeskunde kan de ziektelast zo halveren. Ze denken dat meer aandacht voor leefstijlgeneeskunde nodig is om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen. Het moet onderdeel worden van de reguliere geneeskunde.

Groeiende steun
De steun voor het manifest is de afgelopen maanden gegroeid. Naast individuele artsen, hebben ook de KNMG, de verenigingen van jeugdartsen, cardiologen, internisten, bedrijfsartsen en psychiaters., academici, zorgondernemers en opinieleiders zich aangesloten, onder wie ook Machteld Huber.

Leefstijlgerelateerde ziekten halveren
TNO en het LUMC hebben samen het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgericht. Het doel van het instituut is om de maatschappelijke en economische impact van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes, in de komende tien jaar te halveren, door de patiënt de regie over de eigen gezondheid te laten nemen. ZorgenZ publiceerde hier een artikel over: Je leefstijl als medicijn.

Volgens het NLG is leefstijlgeneeskunde relevant voor het voorkómen van ziekten, maar komt er steeds meer bewijs dat leefstijl ook bijdraagt in het behandelen en zelfs genezen daarvan. Het instituut wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat alleen al diabetes type 2 de samenleving 18 miljard euro per jaar kost, terwijl bekend is dat de ziekte in grote mate vermijdbaar en zelfs omkeerbaar is.

Rode draad in opleiding
Studenten geneeskunde van de Stichting Student en Voeding hebben vandaag in een open brief 20 miljoen gevraagd aan de VWS-ministers voor leefstijlgeneeskunde. Het moet volgens hen een rode draad worden in de opleiding en een plek krijgen in onderzoek en richtlijnontwikkeling.

Onderzoeksagenda
Dit voorjaar vroeg de Tweede Kamer via een motie van GroenLinks en ChristenUnie aan het kabinet om een onderzoeksagenda voor leefstijlgeneeskunde op te zetten, omdat er nog beperkt klinisch medisch onderzoek naar de inzet van leefstijlinterventies is gedaan. Afgezien van de PVV steunde de hele Tweede Kamer dit verzoek.

Hier leest u meer over het Manifest Leefstijlgeneeskunde

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *