Minister Bruno Bruins investeert fors in sport

Minister Bruno Bruins investeert fors in sport

Datum: 17 november 2017

Minister Bruno Bruins wil graag dat zoveel mogelijk Nederlanders plezier beleven aan sport en bewegen. Daarom trekt hij de komende jaren in ieder geval 10 miljoen euro extra uit voor de versterking van de sportsector, 10 miljoen extra voor de topsport en 5 miljoen voor de organisatie van  grote sportevenementen in Nederland. 

Bruins vindt het van belang dat de hoge kwaliteit van de sportaccommodaties gewaarborgd blijft. Hij gaat daarom in januari in gesprek met gemeenten, sportverenigingen, sportbonden en andere belanghebbenden. Daarnaast wil hij met betrokken partners nog voor de zomer 2018 een sportakkoord sluiten. De verbinding met andere sectoren en initiatieven noemt hij in dat proces van groot belang. Hij ziet daarom een belangrijke rol voor sport en bewegen weggelegd in het voorgenomen preventieakkoord. “Een belangrijke opgave voor zowel het sportakkoord als het preventieakkoord is om te bevorderen dat mensen sporten en bewegen in een veilige omgeving”, aldus Bruins.

Buurtsportcoaches
In totaal hebben 371 van de 388 gemeenten inmiddels een of meerdere buurtsportcoaches. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de deelnemende gemeenten de buurtsportcoach ziet als een belangrijke schakel in de verdere ontwikkeling van lokale sportbeleid. Ook stimuleert de buurtsportcoach het plezier in bewegen en zorgt voor meer kwaliteit van het sportaanbod in het primair onderwijs.

Programma Sport en Bewegen in de Buurt
Het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) loopt t/m 2018. Binnen het programma is er het afgelopen jaar meer ingezet om de kwetsbare groepen chronische zieken, ouderen en gehandicapten te bereiken. In het laatste jaar van de sportimpuls wordt de reguliere sportimpuls uitsluitend opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.
Daarnaast zullen subsidieoproepen, net als vorig jaar, worden opengesteld voor de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen Sportief op Gewicht. Er is daarvoor in de laatste ronde meer financiële ruimte.

Alle informatie
Kijk hier voor de Kamerbrief over Voortgangsbrief Wetgevingsoverleg Sport november 2017 en de zeven bijbehorende bijlagen.

(foto Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *