Minister Bruins ontvangt lijst met 62 schrappunten

Minister Bruins ontvangt lijst met 62 schrappunten

Datum: 27 maart 2018

Zorgverleners uit zeven beroepsgroepen, apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen, hebben vandaag een lijst met 62 schrappunten gegeven aan minister Bruins (Medische Zorg en Sport). Deze punten moeten van deze zorgverleners worden geschrapt in het belang van meer tijd voor de patiënt en een goede uitoefening van hun vak. “Het kan en het moet, minder regels in de zorg”, reageerde minister Bruins.

Een paar voorbeelden. Bij de huisartsen is schrappunt 1: Wij schrappen de uitvoeringsverzoeken voor de wijkverpleging en de verzorgingshuizen. Wijkverpleging: Wij schrappen de verplichting een cliënt elke wijziging van de zorgplan te laten ondertekenen. De apothekers: Wij schrappen de ongelijke kwaliteitsmetingen van zorgverzekeraars voor de inkoop van zorg. Fysiotherapeuten: Wij versimpelen de richtlijn voor het invullen van bepaalde velden in het patiëntendossier en de tussenmeting.
Kijk hier voor meer schrappunten.

Het kan en het moet
Minister Bruins: “Er is hard gewerkt door professionals in de zorg. Er liggen tientallen concrete ideeën om het werken in de zorg eenvoudiger te maken zodat de patiënt de tijd kan krijgen die ze verdient. Het is nu aan alle betrokkenen, van toezichthouder tot het ministerie en van brancheorganisatie tot zorgverzekeraar om de ideeën van papier te krijgen en in resultaten om te zetten zodat de zorgverlener en de patiënt het verschil echt merken. Zolang dat niet het geval is, is het werk niet af.”

Per beroepsgroep een schrapkaart met 5 à 10 punten
De 62 schrappunten zijn voortgekomen uit de zogenaamde ‘schrap- en verbetersessies’ die de afgelopen maanden met steun van het ministerie van VWS – zijn georganiseerd in het kader van (Ont)regel de Zorg, een initiatief van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA.
In zo’n 23 sessies hebben honderden zorgverleners met elkaar en met verzekeraars, toezichthouders en patiënten- en brancheorganisaties, vastgesteld welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren. Per beroepsgroep is een schrapkaart opgesteld met daarop 5 – 10 schrappunten.

Actieplan
Het staat in het regeerakkoord: de administratieve regels verminderen. De schrappunten vormen mede de basis voor de aanpak van de regeldruk die het ministerie van VWS voor de zomer presenteert. Over drie maanden komen de bewindslieden met een actieplan. Ook organisaties en zorgaanbieders zullen zelf hun regels, die ze vaak zelf bedacht hebben omdat ze dachten dat het van de overheid moest, tegen het licht moeten houden.

50% reductie is mogelijk
Met de overhandiging van de schrappunten doet de beweging (Ont)Regel de Zorg een oproep aan het kabinet en aan álle stakeholders in de zorg om de 40% van hun tijd die zorgverleners nu gemiddeld bezig zijn met administratie, minimaal te halveren. Daartoe is het van belang dat niet alleen de zorgverleners en hun beroepsorganisaties verantwoordelijkheid nemen voor verandering, maar álle stakeholders in de zorg,” aldus Willem Veerman, huisarts en lid van de stuurgroep (Ont)Regel de Zorg: “Onzinnige regelgeving gaat ten koste van tijd voor de patiënt en de bezieling van zorgverleners. Met deze schrapsessies hebben zorgverleners laten zien dat zij zelf stappen willen zetten, maar we hebben de steun van het héle zorgveld nodig om minder regelgeving en meer tijd voor de patiënt daadwerkelijk te realiseren. Met de huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt in de zorg is het nú zaak dat zorgverleners hun kostbare tijd zinvol kunnen besteden. In deze beweging gaan er zonder twijfel tegenkrachten ontstaan en dat vraagt om leiderschap, samenwerking en regie. Dat is wat we vandaag vragen aan de minister en aan alle stakeholders in de zorg.”
Peter de Groof, huisarts en een van de initiatiefnemers van HRMO: “Zorgverleners zijn het beu om te werken in een systeem waarin controle op controle wordt gestapeld. Zij willen meer tijd voor de patiënt, in een klimaat dat uitgaat van gerechtvaardigd vertrouwen in plaats van georganiseerd wantrouwen.”

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *