Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”

Minister Bruins: “MedMij is geen EPD”

Datum: 4 juni 2018

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft in een brief aan de Tweede Kamer duidelijk uitgelegd dat MedMij absoluut niet moet worden verward met het landelijke EPD, dat de Eerste Kamer in 2011 heeft afgewezen. De bewindsman wijst erop dat MedMij vooral bedoeld is om invulling te geven aan het recht op digitaal afschrift. Het is geen database van medische gegevens maar een afsprakenstelsel.

“Daar waar het landelijk EPD zich richtte zich op de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, is MedMij vooral bedoeld om een invulling te geven aan het recht op digitaal afschrift. Burgers krijgen zo zelf de beschikking over hun eigen gezondheidsgegevens”, schrijft minister Bruins.
“Daarvoor worden op basis van het MedMij Afsprakenstelsel door marktpartijen persoonlijke gezondheidsomgevingen ontwikkeld. Een dergelijk PGO is een digitaal hulpmiddel dat – levenslang – te gebruiken is en waarmee de burger kan beschikken over zijn eigen gegevens. Dat kunnen gegevens zijn die door de persoon zelf worden toegevoegd (bijvoorbeeld door zelfmeting) of gegevens uit medische dossiers.”

Geen database maar afsprakenstelsel
Bruins wijst erop dat MedMij de spelregels opstelt waaraan persoonlijke gezondheidsomgevingen en de systemen van zorgverleners moeten voldoen, zodat betrouwbaar en gestandaardiseerd informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en burgers kan plaatsvinden.
Bruins: “MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en het Informatieberaad Zorg en is – net als het Landelijk Schakelpunt – géén database van medische gegevens, maar een (afspraken)stelsel. Elk PGO dat wordt toegelaten moet voldoen aan strikte eisen ten aanzien van onder meer privacy en beveiliging.”

Lees hier de brief van minister Bruins.

 

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *