Minder groot personeelstekort dan verwacht

Minder groot personeelstekort dan verwacht

Datum: 24 mei 2019

Sneller dan verwacht loopt het personeelstekort in de zorg terug. Volgens het ministerie van VWS lijkt de gezamenlijke aanpak van het kabinet, werkgevers en het onderwijs om het tekort een halt toe te roepen, dan ook aan te slaan. Uit de meest recente prognose blijkt dat het verwachte tekort aan medewerkers teruggelopen is naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 in 2022. Maar het aantal mensen dat de zorg verlaat, neemt ook toe. NRC meldt dat VWS de cijfers dankzij andere rekenmethoden iets te rooskleurig heeft voorgesteld. In een Kamerdebat over de arbeidsmarkt heeft minister De Jonge erkend dat het persbericht anders had gemoeten.

 Vorig jaar werd nog een tekort verwacht van tussen de 100 en 125 duizend mensen. De werkgelegenheid is in 2018 harder gestegen dan verwacht en het aantal zij-instromers en herintreders nam toe. Ook is er sprake van een verdere stijging van instroom in het zorgonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Deze week werd ook bekend dat het extra geld dat het kabinet investeert in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg leidt tot het aantrekken van extra personeel: circa 19 duizend medewerkers.

Ziekteverzuim
De bewindslieden hebben wel zorgen over het toegenomen ziekteverzuim. Dat is in het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van een jaar eerder gestegen van 4,9 procent naar 5,1 procent. En de uitstroom van medewerkers uit de sector nam in diezelfde periode met 6 procent toe. Dat zijn ongeveer 7000 mensen meer dan in dezelfde periode het jaar ervoor. De komende jaren zal de regionale aanpak daarom worden geïntensiveerd met extra aandacht voor scholing en goed werkgeverschap.
Tegen het Algemeen Dagblad zegt minister De Jonge (VWS) dat er bij werkgevers nog ruimte voor verbetering zit. ‘Zo hebben de sociale partners dit jaar 1,7 miljard beschikbaar voor loonontwikkeling. Ook wordt er komende periode 60 miljoen euro meer vrijgemaakt om nieuwe medewerkers op te leiden en huidige medewerkers te behouden.’

Campagne ‘Ik zorg’
Tegenover de NOS laat Actiz, de organisatie van zorgondernemers, weten de terugloop in personeelstekorten te herkennen. Volgens Actiz heeft vooral de brede campagne ‘Ik zorg’ geholpen om het “moeilijke” imago van de zorgsector te verbeteren. Ook is er veel ingezet op verhoging van de salarissen. Ook moet er verder gekeken worden naar de toekomst. De verwachting is dat rond 2040 de piek van de vergrijzing ligt. Nu werkt 1 op de 7 mensen in de zorg, dat zou 1 op de 4 moeten zijn tegen die tijd.
V&VN noemt het een stap in de goede richting, maar constateert dat er nog steeds veel problemen zijn. Vooral de uitstroom, die onder jongeren erg hoog is, zit de vereniging dwars. Ook wijst de V&VN erop dat het ziekteverzuim erg hoog is. Meer aandacht en inzet nodig is nodig voor het behoud van de huidige zorgverleners. ‘Dus voor goed werkgeverschap, anders werken etc. Anders blijft het werken met de kraan open’, twittert de organisatie.

Lees hier het artikel in NRC: VWS te rooskleurig over tekorten

Lees hier de tweede voortgangsrapportage actieprogramma Werken in de Zorg

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *