Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers

Minder diabetesmedicatie voor 80-plussers

Datum: 26 juli 2018

Huisarts Suzanne Bakker

Door net iets meer individuele aandacht tijdens reguliere controles wisten praktijkondersteuners van vier huisartsengroepen in Zuid-Holland Noord de diabetesmedicatie van 80-plussers te verminderen. Huisarts Suzanne Bakker over het succes van deze pilot van Gezonde zorg, Gezonde regio.

Huisartsen blijven vaak nog steeds de gebruikelijke hoeveelheid medicatie voorschrijven, ondanks de stijgende leeftijd van hun diabetespatiënten. In richtlijnen voor kwetsbare ouderen met diabetes staat echter dat het onverstandig is om de bloedsuikerspiegel te laag te houden met medicatie, want hierdoor krijgen ze snel een hypo. “Met alle risico’s van dien: mensen gaan bijvoorbeeld wazig zien, de kans op vallen is groot. Het kan zelfs leiden tot ziekenhuisopname”, vertelt Suzanne Bakker, huisarts en kaderarts diabetes. Tussen deze kennis en de praktijk zag zij een discrepantie.

In de pilot deprescribing 80-plussers diabetespatiënten werd bij Leidse huisartsenpraktijken getest of het mogelijk is om de diabetesmedicatie te beperken tot de strikt noodzakelijke dosis. Tegelijkertijd werd gekeken hoe het uitpakt als deze besluitvorming samen met de oudere plaatsvindt. 149 deelnemers van 80 jaar met type 2 diabetes en orale bloedglucoseverlagende middelen en/of insuline en een Hba1c lager dan 64 deden mee aan deze proef.

Meer aandacht
Voor praktijkondersteuners werden handvatten en suggesties ontwikkeld voor de afbouw van medicatie. Het bleek de praktijkondersteuners niet meer tijd te kosten. “Tijdens reguliere controles was het zaak iets meer aandacht te hebben voor de persoonlijke situatie.” Suzanne was bang dat praktijkondersteuners misschien het gevoel zouden hebben dat ze een patiënt ‘opgaven’ als ze de medicatie zouden afbouwen. Dat bleek echter niet het geval.

Diabetespatiënten zijn blij dat ze minder pillen hoeven te slikken

‘Ook patiënten zijn er tevreden mee. Ze zijn blij dat ze minder pillen hoeven te slikken en hebben het gevoel dat ze worden gezien. Er zijn geen complicaties opgetreden door vermindering van medicatie. De zorgkosten zijn afgenomen met 1.960 euro, doordat er minder pillen werden voorgeschreven’, vat Suzanne de resultaten van de pilot samen.

Zorg op maat
Volgens Suzanne draagt dit bij aan een betere kwaliteit van de zorg. “De deelnemende praktijkondersteuners en huisartsen hebben een groter bewustzijn. Je kunt niet alle diabetespatiënten over één kam scheren. Bij kwetsbare ouderen is het verstandig om goed te kijken naar de persoonlijke situatie zodat je zorg op maat kunt bieden.” Suzanne vreest dat er vanuit de praktijkondersteuners toch weer de vraag komt om een soort kant-en-klaar recept te ontwikkelen, waarmee je kunt zien wanneer je hoeveel kunt afbouwen. “Maar dat kan niet. Kijk per individu naar de leeftijd, levensverwachting, nierfunctie, cognitief functioneren, co-morbiditeit en de wens van de patiënt en stem daar de medicatie op af.”

Dit artikel is overgenomen met toestemming van Reos, die de zorginnovatie in de proeftuin Gezonde zorg, Gezonde regio faciliteert met advies en projectmanagement.

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *