MijnZorg en AndersBeter: Limburg laat het zien

MijnZorg en AndersBeter: Limburg laat het zien

Datum: 15 september 2015

mijn_zorg_zorgenzNIEUWE WEBSITES VAN PROEFTUINEN – MijnZorg, een van de proeftuinen van VWS, heeft sinds kort een nieuwe website. De site brengt niet alleen actueel nieuws, maar werkt ook met een serie video’s waarin deze proeftuin in de Oostelijke Mijnstreek de uitdagingen van de toekomst van de zorg onderzoekt. Het eerste deel van deze serie staat. Het regionale proefproject AndersBeter in de Westelijke Mijnstreek, officieel geen VWS-proeftuin, heeft een vergelijkbare nieuwe website.

MijnZorg is een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisatie HOZL, ziekenhuis Zuyderland Medisch Centrum, patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg en zorgverzekeraar CZ. Binnen MijnZorg willen partijen een langdurige verbintenis aangaan om samen een toekomstbestendige integrale populatiegebonden aanpak te ontwikkelen. Die aanpak leidt tot kwalitatief goede zorg en gezondheid en beperkt de groei in de zorgkosten in de regio Oostelijk Zuid-Limburg.

Eerstelijns Pluszorg: huisartsen samen met specialisten
Een highlight uit de proeftuin is het Eerstelijns PlusPunt Medisch Centrum. Geen anderhalvelijns centrum, maar Eerste Lijns Plus centrum: eerstelijns zorg plus tweede lijn en nulde lijn zorg. Sinds eind vorig jaar werken huisartsen en specialisten daar nauw samen om patiënten met hartklachten snel en doelgericht te helpen. Onder regie van de huisarts kan een laagrisicopatiënt met lichte hartklachten worden verwezen naar dit centrum. De patiënt doorloopt een zorgstraat en krijgt diverse onderzoeken achter elkaar in korte tijd. De cardioloog geeft daarna direct de uitslag. De huisarts krijgt een dag later de uitslag en kan dan de juiste zorg of behandeling inzetten. Klik hier voor de video van Mijnzorg-ozl.nl.

Uitbreiding met andere zorgprogramma’s
Gedurende dit jaar wordt cardiologie verder uitgebreid met zorgprogramma’s voor patiënten met hartfalen en boezemfibrilleren. Ook volgt uitbreiding naar andere specialismen, zoals dermatologie, KNO, kleine chirurgie en interne geneeskunde.
Samen met de Universiteit Maastricht is in 2014 een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de effecten, kwaliteit, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit van substitutie van zorg. In 2015 zal extra aandacht worden besteed aan het verwijzen van het juiste type patiënt naar PlusPunt Medisch Centrum door middel van een digitaal verwijsformulier. Er zullen meer inhoudelijke contactmomenten zijn tussen de kaderhuisartsen en de PlusPunt-specialisten. Ook zullen er inloopspreekuren worden georganiseerd voor huisartsen om laagdrempelig casuïstiek te bespreken met de medisch specialisten. De samenwerking tussen huisartsen en specialisten zorgt voor het delen en verdiepen van hun kennis.

we_helpen_zorgenzSuccesformule van Wehelpen
Samen met AndersBeter en de VWS-proeftuin Blauwe Zorg (Heuvelland en Maastricht) probeert MijnZorg het initiatief WeHelpen in Zuid-Limburg te implementeren. De organisaties bundelen de krachten met de Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten om hulp eenvoudig en kosteloos bereikbaar te maken. WeHelpen zorgt ervoor dat burenschap en nabuurschap weer vanzelfsprekend wordt op een nieuwe, eigentijdse manier. Hulp is eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen in Nederland die het kan gebruiken of wil organiseren. Het is een continu groeiend netwerk. Landelijk zijn er meer dan 25.000 hulpaanbieders en meer dan 900 hulpvragers op WeHelpen.nl. Klik hier voor de video over WeHelpen.nl.

anders_beter_zorgenzParticiperen kun je leren
AndersBeter heeft een met MijnZorg vergelijkbare website laten bouwen: andersbeterwm.nl. In deze proeftuin werken de zorgorganisaties uit de regio samen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden door samenwerking, versterking van de eerstelijnszorg, zorg op maat, ontzorgen en ‘shared savings’. Op deze website staat een video over patiëntgerichtheid: Participeren kun je leren. Daarin wordt ingegaan op de vraag: Hoe kan een zorgprofessional patiëntgericht te werk gaan en wat verwacht een patiënt van een arts? Klik hier voor de video van AndersBeterwm.nl.

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *