Mensen met dementie zijn gewone mensen

Mensen met dementie zijn gewone mensen

Datum: 11 januari 2018

De media schetsen slechts een beperkt deel van de werkelijkheid als het om mensen met dementie gaat. Het zijn niet alleen wegkwijnende mensen in verpleeghuizen, incontinent en vergeetachtig. Ze kunnen ook goed alleen wonen, met de juiste hulp, en een zinvol leven leiden. De hoogleraren Anne-Mei The en Marcel Olde Rikkert willen dit beeld bijstellen en laten zien dat leven met dementie goed mogelijk is. In Nieuwsuur stelden zij de (voor)oordelen over dementie ter discussie.

Dit schrikbeeld van mensen met dementie zonder kwaliteit van leven staat op ons netvlies. We vinden de aftakeling onmenselijk. Maar deze voorstelling beschrijft alleen de laatste fase van de ziekte. Een fase die zes op de zeven mensen met dementie nooit zullen bereiken omdat ze overlijden aan andere kwalen. Net als mensen zonder dementie.

Mensen met dementie ervaren ‘sociale pijn’
“Dementie is zeker een ontwrichtende en nare ziekte, maar er valt een lange tijd nog goed mee te leven. Dat beeld zien we echter te weinig”, zegt Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze pleit voor een sociale benadering van dementie: een benadering waarbij de focus niet ligt op de aandoening, maar op het verbeteren van de leefomgeving van de mensen met dementie en hun naasten. The publiceerde onlangs een boek: ‘Over het dagelijks leven met dementie’. Ze stelt dat mensen met dementie sociale pijn ervaren, door de wijze waarop de omgeving op hen reageert. Vrienden of familie haken af, omdat ze het te confronterend vinden.

Leven met dementie is goed mogelijk
“We willen een dementievriendelijke samenleving, maar doordat we mensen met dementie afschilderen als superzielig, schieten we onszelf daarmee in de voet”, aldus Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie bij het Radboudumc Alzheimer Centrum. Uit een enquête blijkt dat 71% van de mensen denkt dat mensen met dementie niet zelfstandig en alleen thuis kunnen wonen en 18% van de mensen meent dat zij continu in de war zijn. 35% gaat er vanuit dat ze geen beslissingen kunnen nemen.
Dé dementie bestaat niet. “Er is een grote groep mensen die er redelijk mee kan omgaan, maar die zij niet mediageniek genoeg”, aldus Olde Rikkert.

Naar schatting zijn er ruim 270.000 mensen met dementie in ons land. Het merendeel, zo’n 75 procent, woont thuis. Een derde daarvan is alleenstaand.

 

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *