Melding huiselijk geweld: maak het verschil

Melding huiselijk geweld: maak het verschil

Datum: 23 november 2018

Het is de ‘week van de kindermishandeling’. Daarom wordt er extra aandacht gevraagd voor de rol van zorgverleners bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een veilige thuissituatie is voor iedereen van belang, maar is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in een aantal sectoren, waaronder de gezondheidszorg, een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Basismodel meldcode
Uitgangspunt is het Basismodel meldcode met de volgende vijf stappen:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een deskundige op het gebied van letselduiding
3. Gesprek met de betrokkene(n)
4. Afwegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Advies- en meldpunt Veilig Thuis
Indien hulp verlenen op basis van één van bovenstaande punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. Dat kan telefonisch: 0800-2000. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Afwegingskader verplicht per 2019
Vanaf 1 januari 2019 is de meldcode aangescherpt en is iedere beroepskracht verplicht om het afwegingskader van zijn beroepsgroep te gebruiken. Dit beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruitziet. Bij vermoedens van acute of structurele onveiligheid, moet er altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Dit moet ook wanneer de zorgverlener zelf geen hulp kan bieden of organiseren. De afwegingskaders zijn bedoeld voor inschatting van de ernst van de situatie. De afwegingskaders zijn te downloaden via de sites van de beroepsverenigingen:
Artsen: via KNMG
Verpleegkundigen en verzorgenden: via V&VN
Paramedici: via KNGF
Apothekers: via KNMP
Pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals: via NVO
Verloskundigen: via KNOV

Factsheet voor ggz
Speciale aandacht is er voor de ggz. De inspectie heeft daartoe de volgende factsheet opgesteld:  ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de ggz: stand van zaken’ 

Meer informatie
Bekijk ook de video van de rijksoverheid over de verbeterde meldcode.

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *