Meer wijkverpleging in de opleiding

Meer wijkverpleging in de opleiding

Datum: 31 augustus 2015

indiceren_wijkverpleegkundige_zorgenzonderzoek_wijkverpleging_venvn_zorgenzBACHELOR OF NURSING 2020 – Vanuit het programma Zichtbare schakel heeft ZonMw een impuls gegeven aan de ontwikkeling van een nieuw opleidingsprofiel voor de hbo Verpleegkunde. In het nieuwe profiel is meer aandacht voor het werken in de wijk en voor de ouderenzorg.

De zeventien hogescholen die verpleegkundigen opleiden, hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een toekomstbestendig opleidingsprofiel te maken: Bachelor of Nursing 2020. Vanaf schooljaar 2016 worden de studenten opgeleid op basis van dit nieuwe profiel. De hogescholen hadden een stuurgroep ingesteld om het geheel vorm en inhoud te geven. Naast het opleidingsprofiel is ook gekeken naar het opleidingscontinuüm verpleegkundige en de borging van het opleidingsprofiel met en in de praktijk.

Bachelor verpleegkundige: initieel breed opgeleid
Het nieuwe opleidingsprofiel zet in op een breed opgeleide bachelor verpleegkundige, die als startend verpleegkundige in de diverse settings aan het werk kan. Het nieuwe opleidingsprofiel geeft bewust de voorheen gebruikte uitstroomdifferentiaties op, die niet langer recht doen aan de huidige transities in de zorg.

Meer aandacht voor wijkverpleegkundige
Het programma Zichtbare schakel gaf een impuls aan de herpositionering en beoogde uitbreiding van het aantal wijkverpleegkundigen. De wijkverpleging past goed in de – generalistische – zorg, dicht bij de burger, gericht op zelfredzaamheid en eigen regie.

Meer aandacht voor ouderen
Ook in de ouderenzorg zijn dringend meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig. Deskundigen hebben er herhaaldelijk op gewezen dat in het initiële verpleegkundige beroepsonderwijs te weinig aandacht bestaat voor de eerstelijns- en ouderenzorg. De zorg voor ouderen krijgt dan ook veel aandacht in Bachelor of Nursing 2020.

Robuust curriculum
Het opleidingsprofiel is volgens Zichtbare schakel de basis voor een robuust curriculum. Daarmee wordt een curriculum bedoeld dat rekening houdt met de transities in de zorg en dat is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. In het opleidingsprofiel wordt elk competentiegebied (CanMEDS-rol) uitgewerkt in een aantal competenties en kernbegrippen.

Onderzoekend vermogen
De landelijke discussie over de vraag of bachelor verpleegkundigen zelf onderzoek moeten kunnen uitvoeren, bestaat al sinds de Europese Bolognaverklaring (1999) waarin wordt genoemd dat ook hbo-professionals moeten kunnen functioneren in de kenniseconomie. De Bachelor of Nursing leidt dan ook professionals op met een onderzoekend vermogen, geen professionele onderzoekers. Dit onderzoekend vermogen bestaat uit de componenten onderzoekende houding en het kunnen toepassen van kennis uit onderzoek en dit moet leiden tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie.

zichtbare_schakel_wijkpleegkundigen_opleidingsimpuls_zorgenzBorging opleidingsprofiel
De borging van het opleidingsprofiel met en in de praktijk krijgt veel aandacht, daarvan hangt het succes af. De samenwerking tussen hogescholen met de praktijk op alle niveaus als bestuurders, managers en verpleegkundigen is een voorwaarde voor succesvol opleiden.

(Foto bovenin: Lisa S./Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *