Meer ruimte voor samenwerking medisch-specialistische zorg

Meer ruimte voor samenwerking medisch-specialistische zorg

Datum: 24 september 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert per 2019 enkele regels door om onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg te bevorderen. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) mogen sinds een aantal jaren al een deel van de taken van een medisch specialist uitvoeren en in rekening brengen. De NZa voegt daar volgend jaar het intercollegiaal consult en de medebehandeling aan toe.

Alleen als zorgaanbieders goed samenwerken, kunnen patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen, aldus de NZa. Binnen de nieuwe regels kunnen zorginstellingen die onderling samenwerken, of deel uitmaken van een zorgnetwerk, voortaan makkelijker hun patiënten doorverwijzen van de ene zorgorganisatie naar de andere. Dit is mogelijk met behoud van de eigen arts. “Vooral voor patiënten is het fijn als zij hun eigen arts kunnen behouden, ook als zij worden behandeld in een andere instelling”, aldus de NZa.

Patiënt behoudt hoofdbehandelaar
Een arts kan besluiten een patiënt verder te behandelen in een andere instelling van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld omdat die wel over de nodige faciliteiten voor de behandeling beschikt. De behandelend arts mag in zo’n geval per 2019 voor beide zorgorganisaties twee aparte zorgtrajecten openen. Zo kan de patiënt zijn hoofdbehandelaar behouden, ook al wordt hij behandeld in een andere zorginstelling. Voorwaarde is wel dat de samenwerking tussen de organisaties onderdeel is van de afspraken met de zorgverzekeraar.

Verruiming bevoegdheden VS en PA
VS en PA krijgen meer bevoegdheden: medebehandeling en intercollegiaal consult. Volgens de zorgautoriteit krijgt de medisch specialist door deze ruimere bevoegdheden meer ruimte om zich te richten op de complexere specialistischere handelingen.

 (Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *