Afspraken in strijd met Mededingingswet wel toegestaan voor JZOJP

Afspraken in strijd met Mededingingswet wel toegestaan voor JZOJP

Datum: 24 juli 2019

Om te komen tot de ‘Juiste zorg op de Juiste plek’ is soms verplaatsing van zorg nodig. Maar dat is vaak in strijd met de Mededingingswet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt voor dergelijke afspraken geen boetes op, als ze de kwaliteit van zorg ten goede komen. Echter: afspraken over de tarieven blijven niet toegestaan. Voor samenwerking Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) heeft de ACM een leidraad opgesteld. Dit is nog een concept. Alle betrokkenen mogen hierop reageren. Dat is mogelijk  t/m  8 september a.s.

Alle voorwaarden staan uitgebreid vermeld  in de concept beleidsregel van de ACM.

Met de beleidsregel biedt de ACM het veld duidelijkheid over wat wel en niet is toegestaan bij verplaatsing van zorg in de regio. Wanneer wordt niet handhavend opgetreden? Daartoe noemt de ACM vijf voorwaarden en er moet aan alle vijf worden voldaan:

1. Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld;
2. Afspraken tot verplaatsing van zorg en de nagestreefde concrete doelstellingen zijn onderbouwd;
3. Er is volwaardige betrokkenheid van zorgaanbieders, zorginkopers en patiëntenorganisaties;
4. Er is geen sprake van beperken, verhinderen of bemoeilijken van toetreding en/of uitbreiding van activiteiten;
5. De afspraken tot verplaatsing van zorg, de doelstellingen alsmede de wijze waarop deze meetbaar en (achteraf) toetsbaar zijn, zijn transparant en openbaar.

Geen afspraken over inkooptarieven
Afspraken tussen zorgverzekeraars over de tarieven waartegen de te verplaatsen zorg wordt ingekocht, vallen buiten de scope van deze beleidsregel.

Reageren
Heeft u nog aanvullende opmerkingen? Of commentaar op de beleidsregel? Reageren op het concept kan t/m 8 september 2019 via: [email protected] Daarna maakt de ACM de beleidsregel definitief.

En definitief is daarbij ook betrekkelijk. Want, zo meldt de ACM in de leidraad: ‘Indien er gaandeweg nieuwe vragen ontstaan over situaties waarin het verder vormgeven van afspraken in het kader van JZOJP stuit op de grenzen van de Mededingingswet, zal de ACM de desbetreffende partijen verder proberen te helpen, en naar aanleiding daarvan haar guidance en beleid, waar nodig en mogelijk, verder invullen of aanpassen.’

Goede praktijkvoorbeelden gevraagd
De website dejuistezorgopdejuisteplek biedt een groot aantal goede praktijkvoorbeelden. Maar er zullen vast nog veel meer best practices zijn die een vermelding waard zijn. De taskforce JZOJP is op zoek naar dergelijke voorbeelden.

Juiste zorg op de juiste plek is uiteraard een heel breed begrip. Bij een ‘goed voorbeeld’  moet het dagelijks functioneren van mensen centraal staan. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om:
– zorg te voorkomen: met oog voor vitaliteit, veerkracht en wensen van patiënten;
– zorg te verplaatsen: niet denken in lijnen en hokjes;
– zorg te vervangen: optimale benutting van digitale mogelijkheden.

Delen van voorbeelden
In een reactie aan [email protected] kunt u mooie voorbeelden aangeven, waarin één of meerdere van bovengenoemde elementen naar voren komen. Of word lid van de Linkedin-groep en deel daar de ervaringen, zodat iedereen ervan kan leren.

Infographic
Zie ook de infographic van Actiz over de begrippen zorg voorkomen, zorg verplaatsen en zorg vervangen.

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *