Meer geld voor zorgverzekeraars met ‘dure’ verzekerden

Meer geld voor zorgverzekeraars met ‘dure’ verzekerden

Datum: 20 juni 2016

zorgverzekeraars_zorgenzZorgverzekeraars zijn per 2017 volledig risicodragend. Ze worden dan niet meer, zoals tot nu toe het geval, achteraf gecompenseerd als de kosten onverwacht hoger uitvallen. Dat heeft consequenties voor het systeem van risicoverevening tussen de verzekeraars. In een brief aan de Tweede Kamer stelt minister Edith Schippers de wijzigingen voor en legt uit waar de verbeteringen in 2017 toe moeten leiden.

Minister Schippers gaat het systeem van risicoverevening tussen zorgverzekeraars verder verbeteren. Zorgverzekeraars met veel ‘dure’ verzekerden krijgen meer geld uit het Zorgverzekeringsfonds. Er komt namelijk een hogere vergoeding voor verzekeraars met veel chronische zieken, alsmede een betere compensatie voor verzekerden met de allerhoogste kosten.

Van jong naar kwetsbaar
Jonge, gezonde mensen hebben over het algemeen weinig zorgkosten en zijn daarom aantrekkelijk voor zorgverzekeraars. In tegenstelling tot mensen met een chronische ziekte en andere mensen met hoge ziektekosten, zoals mensen in de GGZ. Als extra stimulans voor zorgverzekeraars om juist voor deze groepen betere zorg in te kopen komt de minister dus met een extra stimulans voor zorgverzekeraars.

Kwaliteit loont
Deze verbetering had minister Schippers al aangekondigd in haar brief ‘Kwaliteit loont’. Ze wil namelijk dat het voor zorgverzekeraars lonend wordt zich juist te richten op goede zorg voor chronisch zieken en kwetsbare verzekerden. De eerste stappen zijn per 1 januari jl. gezet en deze aanpassing noemt ze de tweede stap. De derde stap volgt in september met de formulering van een meerjarig onderzoeksprogramma.

Verwachte uitkomsten
Schippers verwacht dat de verbeteringen in 2017 leiden tot:
– Identificatie van 200.000 extra chronisch zieken, waarvoor verzekeraars een passende compensatie ontvangen. Daarmee komt het totaal aantal chronisch zieken met voorspelbaar hogere kosten in de risicoverevening op 4,35 miljoen (ruim een kwart van het totaal aantal verzekerden).
– Aanzienlijke verbetering van de compensatie voor 10.000 verzekerden met voorspelbaar zeer hoge somatische kosten. De compensatie aan verzekeraars kan in specifieke gevallen zelfs oplopen tot boven de 400.000 euro per verzekerde.
– Stijging van de herverdeling via de risicoverevening van gezond naar ongezond naar bijna 15 miljard euro, ofwel 38% van de totaal geraamde uitgaven. In 2006 was dit nog 5 miljard en 26%;
– Toename van de invloed van zorginhoudelijke vereveningskenmerken.
Identificatie van zeker 11.000 extra GGZ-gebruikers, waarvoor verzekeraars een passende compensatie ontvangen. Ook worden de GGZ-gebruikers met zeer hoge kosten beter gecompenseerd.

Zie verder de kamerbrief van minister Schippers.

(Foto: Chinnapong/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *