Meer aandacht nodig voor hoge kosten mantelzorg

Meer aandacht nodig voor hoge kosten mantelzorg

Datum: 6 december 2018

Het merendeel van de mantelzorgers (78%) maakt kosten om voor een ander te zorgen. Bijna 20% van de mantelzorgers heeft het financieel (zeer) krap. Reiskosten zijn vaak een onzichtbare kostenpost waar veel mantelzorgers mee te maken hebben. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl dat is verschenen. Mezzo, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste, roept op om de vaak onzichtbare kosten die gepaard gaan met mantelzorg serieus te nemen. De overheid kan zorgen voor een tegemoetkoming.

Bij bijna 1 op de 3 (29%) mantelzorgers lopen de kosten op tot meer dan 100 euro per maand. De overheid ziet graag dat we meer voor elkaar gaan zorgen, maar ook mantelzorg heeft een prijs. Daar moet meer aandacht voor zijn.

Mantelzorg beïnvloedt loopbaan
Aangezien ruim een kwart (27%) van de mantelzorgers langere tijd voor één of meer personen zorgt én 89% van de respondenten 2 jaar of langer zorgt voor een ander, telt een klein maandelijks bedrag op tot flinke bedragen. Ook indirect, doordat mantelzorg invloed heeft op de loopbaan van mantelzorgers. Zij gaan noodgedwongen minder werken of juist meer, of moeten soms hun baan opzeggen. Door het bieden van mantelzorg kunnen zorgkosten zich opstapelen en dat zijn vaak – voor de buitenwereld – onzichtbare kosten.

Reiskostenvergoeding bestaat nog niet
Misschien is het wel de meest gestelde vraag aan de Mezzo Mantelzorglijn: ‘Bestaat er een reiskostenvergoeding nu ik drie keer in de week naar mijn moeder rijd om voor haar te zorgen?’ Het antwoord hierop is ‘nee’’.
Mezzo constateert dat veel mensen een mantelzorgtaak op zich nemen, bijvoorbeeld om voor hun ouders op leeftijd te zorgen. Maar lang niet altijd wonen zij dicht bij elkaar in de buurt. Wanneer de zorg langdurig en intensief wordt, lopen deze kosten aardig in de papieren. 19% moet er andere dingen voor laten, 12% heeft het krap en 6% komt hierdoor geld tekort.

Tegemoetkoming onzichtbare kosten
In het begin staan mensen er nog niet zo bij stil. Maar bij een langdurige en intensieve zorgtaak kunnen deze reiskosten flink oplopen. Zeker bij de zorg voor meer personen. Wanneer dit financieel voor problemen gaat zorgen, nemen zij contact op met de Mezzo Mantelzorglijn en blijken er voor de kilometers van en naar de zorgvrager nagenoeg geen vergoedingen te zijn.
Volgens Mezzo is het belangrijk om dit soort onzichtbare kosten serieus te nemen. Bijvoorbeeld door als aankomend mantelzorger te bedenken hoe die kosten in de toekomst kunnen worden opgevangen. Ook de overheid doet er goed aan om mensen in deze kosten tegemoet te komen. Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo: “Als mensen omwille van de hoge (reis)kosten genoodzaakt zijn om niet – of minder – te gaan zorgen, schiet de participatiesamenleving echt zijn doel voorbij.”

Lees hier de factsheet Financiële gevolgen van mantelzorg

(Foto: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *