Medische technologie: actieve rol voor de overheid

Medische technologie: actieve rol voor de overheid

Datum: 3 mei 2019

De medische technologie (kortweg: MedTech) biedt kansen voor de zorg. Tegelijkertijd stellen de snelle technologische ontwikkelingen de sector en het zorgstelsel voor nieuwe uitdagingen. Eén ding is zeker: de gezondheidszorg zal hierdoor veranderen. Minister Bruins wil dat de juiste slimme MedTech-oplossingen beschikbaar komen die bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg. Daartoe ziet hij een belangrijke rol voor de overheid. 

MedTech die niet bijdraagt aan de doelmatigheid of betaalbaarheid van de zorg, moet vroegtijdig uit het systeem worden gefilterd, stelt minister Bruins in zijn brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een meer proactieve en samenhangende benadering van vraagstukken op het terrein van MedTech. De overheid moet regelgevende en financiële kaders stellen. Ze moet partijen samen te brengen, het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit stimuleren en goede voorbeelden helpen implementeren en opschalen.

Thema’s
Vanuit die rolopvatting wil Bruins zich, met alle belanghebbenden, richten op de volgende thema’s:
1. ‘Een evenwichtige markt’. Het bevorderen van een samenhangende aanpak van vraagstukken rondom MedTech. En het stimuleren van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit en meerwaarde voor de patiënt van bestaande en nieuwe MedTech.
2. ‘Zorg en ondersteuning op de juiste plek met MedTech’. Gebruik stimuleren van technologie in de thuissituatie door goede voorbeelden op te schalen, voortbouwend op bestaande e-health-toepassingen.
3. ‘Het juiste hulpmiddel bij de juiste patiënt’. Bevorderen van gepast gebruik van MedTech en meer onderzoek naar doelmatigheid en uitkomsten
4. ‘Eenvoudig toegang tot een hulpmiddel’. Aanpak van de aanspraak en vergoeding van de hulpmiddelenzorg, door cliëntondersteuning, lastenvermindering en een verkenning naar een meer logische, uitvoerbare vergoedingsregelingen.

Visie met overwegingen en aandachtspunten
In de 14 pagina’s tellende brief benoemt Bruins zijn visie ten aanzien van MedTech met een aantal overwegingen en aandachtspunten. Tevens schetst hij zijn opvatting over de rol van de overheid daarbij. Met belanghebbenden werkt hij de acties uit in de vorm van een ‘Nationale Agenda MedTech 2020-2024’.

Lees verder 

 

(Foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *