MCC Omnes zorgt voor zinnige en zuinige diagnostiek

MCC Omnes zorgt voor zinnige en zuinige diagnostiek

Datum: 15 februari 2016

mcc_omnes_zorgenzEen groep huisartsen en het regionale ziekenhuis uit de regio Westelijke Mijnstreek hebben tien jaar geleden het Medisch Coördinerend Centrum (MCC) Omnes opgericht. Dit centrum verzorgt eerstelijns diagnostiek voor huisartsen. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan zinnige en zuinige diagnostiek. De aanpak wordt op een website van VWS gepresenteerd als een goed voorbeeld van het tegengaan van verspilling van zorg.

De huisartsen en het Zuyderland Medisch Centrum zijn gaan samenwerken toen een commercieel ingesteld diagnostisch centrum zich wilde vestigen in de regio. De huisartsen kozen er niet voor om met die externe partij te gaan samenwerken. “Ze besloten de bestaande samenwerking met het ziekenhuis te intensiveren en gingen voor de lange termijn visie”, verklaart Lilo Crasborn, algemeen coördinator bij het MCC Omnes. Het MCC kwam er met financiële ondersteuning van CZ.

Zorgprofessionals ervaren het MCC als eigen organisatie
Het MCC kent een bijzondere structuur. De huisartsen en het ziekenhuis zijn de aandeelhouders, waarbij een praktiserend huisarts en een praktiserend internist de directie vormen. Twee middagen in de week zijn zij vrijgesteld om hun directietaken te kunnen uitvoeren. “Deze constructie zorgt ervoor dat de zorgprofessionals die hierbinnen samenwerken het ervaren als iets van henzelf. Ze hebben de teugels in eigen hand. Het is geen externe partij die iets organiseert, het zijn collega’s.”

Geen eigen infrastructuur
Hoe gaat MCC Omnes de verspilling tegen? Dat gebeurt op een aantal manieren. Zo beheert het MCC geen eigen infrastructuur, maar gebruikt het de bestaande infrastructuur en kennis in de regio. “We zijn zelf een klein virtueel bureau, wij zorgen voor de verbinding”, zegt Crasborn. Een van de manieren waarop het MCC dit doet, is door samen te werken met Zorggroep Meditta. Meditta rijdt rond met busjes om materieel te vervoeren. Dit zijn dezelfde busjes die voor MCC bloed van en naar het lab brengen. Voor het uitvoeren van de analyses en de benodigde expertise worden het lab en de professionals van Zuyderland Medisch Centrum Sittard Geleen ingezet.

Huisartsen en specialisten communiceren via één digitaal systeem
Het gebruik van bestaande infrastructuur heeft een ander voordeel: er kan gewerkt worden met één digitaal systeem.“Huisartsen vragen via dit systeem digitaal een analyse aan, prikken bloed in de huisartspraktijk, waarna direct de etikettering op de buisjes plaatsvindt en de aanvraag in het systeem komt te staan. In het lab hoeft dus niets meer omgestickerd te worden, waardoor er minder mis kan gaan. De labuitslagen komen vervolgens direct in het systeem terecht, waarin ook het ziekenhuis inzicht heeft. Wanneer een patiënt naar het ziekenhuis wordt doorverwezen, hoeft het lab niet opnieuw dezelfde test uit te voeren.”

Cyberlab sluit dubbeldiagnostiek uit
Cyberlab is de beveiligde webapplicatie waarmee in de huisartsenpraktijk elektronisch laboratoriumonderzoek kan worden aangevraagd. De samenwerkende organisaties werken met spertijden. Dit houdt in dat Cyberlab aangeeft als een arts een analyse aanvraagt die recent al is uitgevoerd. De bestaande analyse kan dan worden gebruikt. “Dit zorgt voor het uitsluiten van dubbeldiagnostiek, want niet alleen huisartsen hebben hier zicht op, maar ook de specialisten. Ze hebben allemaal hetzelfde dossier van de patiënt. We zien een volumedaling van 6,1 procent optreden vanaf het moment dat huisartsen met Cyberlab zijn gaan werken”, verklaart Crasborn.

Diagnostisch Toetsoverleg levert besparing op van drie ton
Een ander initiatief binnen het samenwerkingsverband dat leidt tot zinnige en zuinige zorg, is het Diagnostisch Toets Overleg. Tijdens dit overleg kijken kleine groepen huisartsen op basis van spiegelinformatie naar het zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek en verwijzingen. Door te zien hoe vaak en waarom collega’s doorverwijzen of een bepaalde diagnose stellen, leren de artsen van elkaar en wordt de kans op onnodig doorverwijzen kleiner. Volgens Crasborn besparen ze hierdoor op jaarbasis meer dan € 300.000,-.

Accent niet op zo goedkoop mogelijk maar op zinnig en zuinig
Door de gezamenlijke inspanningen kon het MCC laten zien dat de omvang van de het aantal laboratoriumorders afnam en dat daardoor de kosten omlaag gingen. Crasborn: “De dagelijkse realiteit is dat we afgerekend worden op de prijs en niet op onze integrale aanpak. Zorgverzekeraars zetten in op lage prijs en het belonen door hoger volume toe te staan. Maar dat is vanuit de optiek zinnig en zuinig niet de juiste prikkel. Het gaat bij ons niet om de omvang, maar om zinnig en zuinig omgaan met diagnostiek in de transmurale keten. Eigenlijk zijn we al een proeftuin avant la lettre. Door het accent te leggen op zinnig en zuinig en niet op zo goedkoop mogelijk, kunnen we onze shared savings inzetten op het ontwikkelen van methoden die de huisarts helpen om diagnostiek op een doelmatige manier aan te vragen. Zoals het probleemgestuurd aanvragen, nascholen met spiegelinformatie, werken met spertijden en het bieden van transparantie over uitslagenhistorie. Ook het gebruik van de werkafsprakenapp en het werken met ZorgDomein helpt de huisarts te ondersteunen bij de keuze welke diagnostiek geëigend is bij de betreffende vraag van de patiënt.”

Status van proeftuin diagnostiek
Het MCC participeert in de proeftuin Anders Beter. Volgens MCC heeft het voordelen om diagnostiek in te zetten als onderdeel van het traject dat de patiënt moet doorlopen. Met CZ is overeengekomen om binnen Anders Beter in een proeftuin diagnostiek de toegevoegde waarde te laten zien van hun integrale aanpak. Dit houdt in dat MCC extra financiële ruimte krijgt om verder te gaan met innovatieve projecten en het behalen van verdere doelmatigheidswinst binnen het kader van zinnig en zuinig.

We streven naar een happy professional
Crasborn wijst erop dat ons land nu meer dan twintig MCC’s kent. Zo hebben huisartsen in de Oost-Achterhoek onlangs een deel van de taken van de medisch specialisten van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk overgenomen. Ze hebben hiervoor ook een MCC opgericht om de juiste zorg in samenhang te bieden en ontschotting te realiseren. ZorgenZ berichtte hierover op 14 januari. Crasborn: “Wij functioneren al bijna tien jaar als een organisatie die eerstelijns diagnostiek biedt, op een integrale manier. Diagnostiek is een integraal onderdeel van betere afstemming en samenhang rond de patiënt. In die zin zijn we vooruitstrevend: we voegen een vierde doelstelling toe aan triple aim, de happy professional. Dat is een randvoorwaarde om triple aim te realiseren. We proberen huisartsen te verleiden om het goede te doen. We faciliteren hen in hun dagelijks werk met bijvoorbeeld Cyberlab waar al een soort advies in staat, of met een werkafsprakenapp als een geheugensteuntje.”

Corina de Feijter

(Foto: MCC Omnes)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *