Loket voor eerstelijnsverblijf

Loket voor eerstelijnsverblijf

Datum: 24 februari 2017

eerstelijnsverblijf-zorgenzZorgverzekeraars moeten zorgen voor een loket dat zicht heeft op de beschikbare eerstelijnsbedden (ELV) per regio. Nog voor de zomer 2017 volgt hierover een brief. Dit heeft minister Edith Schippers (VWS) deze week tijdens het Algemeen Overleg mondzorg/eerstelijnszorg toegezegd. De minister legt de verantwoordelijkheid voor een overzicht van het eerstelijnsverblijf dus nadrukkelijk bij de verzekeraars.

Het eerstelijnsverblijf kent drie vormen van zorg: het hoogcomplexe bed, het laagcomplexe bed en het bed voor een palliatief-terminale patiënten. Bij laagcomplexe bedden gaat het om een enkelvoudige aandoening en/of beperking die een bedreiging vormen voor de gezondheid van de patiënt. Er is verzorging en verpleging in de nabijheid, observatie, signalering en interventie nodig. De medische zorg bestaat uit zorg ‘zoals huisartsen die plegen te bieden’. Voor hoogcomplexe bedden gaat het om meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen en/of beperkingen. Er is vaak sprake van polyfarmacie en de mogelijke gevolgen daarvan. Er is multidisciplinaire behandeling nodig. De patiënt heeft verzorging en verpleging in de directe nabijheid nodig.

Instrument voor de afweging
De huisarts moet een afweging maken of een patiënt wel of niet in aanmerking komt voor een ELV. Als hulpmiddel voor de huisarts bij die afweging is een afwegingsinstrument opgesteld. De Landelijke Huisartsen Vereniging gaat binnenkort huisartsen bevragen naar hun ervaringen met het eerstelijnsverblijf. Dat zal gebeuren aan de hand van een kort online vragenlijst

(Foto: Photographee/Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *