Lokale samenwerking tussen huisartsen en specialisten

Lokale samenwerking tussen huisartsen en specialisten

Datum: 3 april 2017

substitutie-zorgenzSUBSTITUTIE – Directeur-Generaal Bas van den Dungen van het ministerie van Volksgezondheid ontving de laatste dag van maart de ‘Handreiking Substitutie’ die de Federatie Medisch Specialisten samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft opgesteld. Van den Dungen: “Dat huisartsen en medisch specialisten samen een document hebben opgesteld waar vanuit de inhoud de lokale samenwerking is beschreven, is essentieel om de randvoorwaarden voor substitutie van zorg verder te kunnen regelen.”

De handreiking ondersteunt huisartsen en medisch specialisten bij lokale samenwerking om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te bieden. Er staan concrete aandachtspunten in voor het waarborgen van kwaliteit en continuïteit bij het verplaatsen van zorg, wanneer die niet meer alleen in het ziekenhuis geboden wordt, maar ook op andere plekken, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk.

Projecten samen opzetten
Op tal van plekken in Nederland werken medisch specialisten en huisartsen al samen met als uitgangspunt zorg dichtbij huis voor de patiënt en waar mogelijk voorkomen van zorg in het ziekenhuis. Succesvolle trajecten blijken vooral voort te komen uit initiatieven die door huisartsen en medisch specialisten sámen worden opgezet. De handreiking legt de focus op het tot stand brengen van duurzame en nog betere lokale samenwerking voor specifieke zorg of patiëntgroepen.

Samenwerking gaat niet vanzelf
Samenwerkingsverbanden tussen artsen in de eerste en de tweede lijn komen niet overal vanzelfsprekend op gang. De Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging hebben de gezamenlijke ambitie om de zorg voor specifieke patiëntengroepen verder te verbeteren. Vertrouwen in elkaar en goede afspraken over organisatie en bekostiging van verplaatste zorg zijn hierbij de sleutel tot succes. De ‘Handreiking Substitutie’ biedt hiervoor houvast.

Meer tijd voor de patiënt
Ella Kalsbeek: “Huisartsen willen de komende jaren graag bijdragen aan goede, doelmatige en betaalbare zorg in de buurt van hun patiënten. Daarom is de LHV ook zo enthousiast over dit gezamenlijke initiatief, waarin de beste zorg op de beste plek centraal staat. Op basis van concrete meetgegevens moet dan wel duidelijk gemaakt worden welke investeringen waar nodig zijn en waar juist minder geld naar toe kan. Denk aan huisvesting en opleidingsplaatsen bijvoorbeeld. De juiste randvoorwaarden zijn immers bepalend voor de snelheid en effectiviteit waarmee de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen ook op de langere termijn vorm krijgt. Als we huisartsen in staat willen stellen om dergelijke samenwerkingen op nog veel meer plekken aan te gaan, dan moeten zij méér tijd krijgen, door minder patiënten per huisarts.”

Investeringen en ondersteuning ICT
Marcel Daniëls: “Medisch specialisten en huisartsen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg kwalitatief optimaal, maar ook betaalbaar en toegankelijk te houden. In toenemende mate wordt daarom samengewerkt over de grenzen van de eigen instelling. Met deze handreiking willen we de medisch specialist en de huisarts lokaal concrete handvatten en aandachtspunten bieden om hun onderlinge samenwerking vorm te geven vanuit de gedachte om zorg zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Daarbij is het uiteraard nodig om het effect op de kwaliteit en doelmatigheid van die zorg te volgen, ICT systemen te hebben die het delen van gegevens tussen zorgverleners mogelijk maken, en aandacht te hebben voor investeringen die nodig zijn om deze samenwerking te realiseren.”

(Foto: Andry Burkmakin/Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *