Logeervergoeding in basispakket

Logeervergoeding in basispakket

Datum: 29 mei 2019

Volgend jaar wordt het basispakket van de zorgverzekering uitgebreid. Mensen die ver moeten reizen voor een behandeling die meerdere dagen duurt, kunnen een vergoeding krijgen voor overnachtingen. De geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten leveren, komt ook in het basispakket. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) bekend gemaakt.

Patiënten die voor een behandeling langdurig over grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten krijgen, kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het gaat om maximaal € 75 per nacht als sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling. Deze logeermogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum, zoals het protonencentrum in Groningen.

Doorbraak
De juiste zorg op de juiste plek is een belangrijke prioriteit van de VWS-bewindspersonen. De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden, wordt vanaf komend jaar onderdeel van het zorgverzekeringspakket. Dit betekent dat deze artsen voortaan zelf zorg die ze in de wijk leveren, mogen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit moet specialisten ouderengeneeskunde stimuleren om meer zorg buiten hun instelling te leveren. Verenso, de vereniging van de specialisten ouderengeneeskunde, noemt het besluit een doorbraak.

Druk huisarts en wijkverpleging
“Hiermee verlichten we de druk op de huisarts en de wijkverpleegkundige waardoor het aantal crisissituaties en beroep op acute zorg vermindert. Het uiteindelijk doel is dat mensen met een verstandelijke handicap of chronisch ziekten als Huntington of multiple sclerose langer thuis kunnen wonen, uiteraard met de zorg die ze nodig hebben”, aldus minister Bruins.
Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.

Toegang medicijnen
Minister Bruins neemt ook maatregelen om te zorgen dat patiënten optimale toegang hebben tot geneesmiddelen. Daarom wijzigt de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Zo regelt Bruins dat, mocht de situatie zich voordoen dat een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, de apotheekbereiding wél kan worden vergoed. Daardoor houden patiënten toch toegang tot het geneesmiddel.

(Foto: Pixabay)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *