Samenwerking voor betere start pasgeborenen

Samenwerking voor betere start pasgeborenen

Datum: 12 februari 2018

Samenwerking tussen de huisarts en de verloskundige bij kwetsbare zwangeren zorgt voor voorkoming of vroege signalering van mogelijke problemen. Goede onderlinge contacten, korte lijnen en het delen van de kennis vanuit beide disciplines leidt tot betere geboortezorg. Vanuit deze overtuiging werken in Amsterdam-Osdorp huisartsenpraktijk Meijman & Pijbes en VIA (Verloskundigen in Amsterdam) structureel samen. 

Elke zes weken hebben de vertegenwoordigende huisarts en verloskundige van beide praktijken overleg, waarbij ze alle gezamenlijke cliënten bespreken. Dankzij de samenwerking en het structurele overleg kunnen zowel medische als psychische en sociale problemen pro-actief worden opgepakt. En dat werkt, zo blijkt wel uit de registratie van één jaar. Bij ruim de helft (!) van de 185 besproken zwangeren was er reden voor een somatische interventie, variërend van een urinekweek, verwijzing naar bekkenbodem-fysiotherapie tot inzet van de poh voor stoppen met roken. Bij bijna 30% bleek een psychosociale interventie noodzakelijk, met vooral verwijzing naar poh-ggz, maatschappelijk werk, welzijn op recept of MEE. Lees op de site van Elaa het volledige verslag van deze zeer effectieve samenwerking.

Actieprogramma Kansrijke Start
Zo’n samenwerking lijkt heel vanzelfsprekend, zeker in achterstandswijken, maar dat is het helaas niet. Terwijl juist in achterstandswijken er een aanzienlijk groter risico is op sterfte, vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol.
Daarom komt minister Hugo de Jonge (VWS) komt nog voor de zomer met een landelijk actieprogramma “Kansrijke Start”. Dit wil hij neerzetten met gemeenten en partijen uit onder meer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Het programma zal zich onder andere richten op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Opvallend: de huisarts wordt niet genoemd, terwijl elke zwangere ingeschreven is bij een huisarts. Uit het voorbeeld in Osdorp blijkt dat juist het contact tussen huisarts en verloskundige veel problematiek aan het licht brengt.

Voorlichting over anticonceptie
Overigens: in “Kansrijke Start” is het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie een belangrijk aandachtspunt. Dat is bij de samenwerking in Osdorp eveneens het geval, juist vanwege de vele gevallen van een ongewenste en ongeplande volgende zwangerschap. Om deze zoveel mogelijk te voorkomen, hebben de betrokken huisartsen en verloskundigen duidelijke afspraken over het meerdere malen bespreken van anticonceptie-gebruik.

Healthy Pregnancy 4ALL
Er zijn meer goede voorbeelden in het land van samenwerking rondom geboortezorg. Zo werkt een aantal gemeenten met kennis uit programma Healthy Pregnancy 4All  aan een samenhangende aanpak. Dit programma, gefinancierd door VWS, betreft de voorlichting over gezond zwanger worden, met preconceptielessen op scholen, informatie op het consultatiebureau en kinderwensspreekuren. De resultaten en kennis van dit programma wordt verspreid naar 165 gemeenten. De minister trekt daar 1,5 miljoen euro voor uit.

 

(Foto’s: Shutterstock)

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *