Dekkend netwerk regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf

Dekkend netwerk regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf

Datum: 9 april 2018

Per 1 april 2018 moest er een landelijk dekkend netwerk van regionale coördinatiepunten eerstelijnsverblijf zijn en zorgverzekeraars werden daarvoor verantwoordelijk gesteld.  ZN heeft aan minister Bruins gemeld dat dit doel is behaald. Alle 31 Wlz-regio’s beschikken nu over zo’n coördinatiepunt, zij het elk met een geheel eigen opzet. Die diversiteit blijkt ook uit een omvangrijk onderzoek van Actiz, dat recent is gepubliceerd.

Er is dus een landelijk dekkend netwerk, zo meldt een minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer tevreden Hij noemt dat een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg aan oudere patiënten en ter vermindering van de druk op de SEH. Het onderwerp blijft zijn aandacht houden. “Mocht ik signalen ontvangen dat het in een regio toch niet goed loopt, neem ik contact op om te onderzoeken wat er aan de hand is. Op basis van de bevindingen zal ik de partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden en bevorderen dat iedereen de juiste stappen zet om te komen tot een goed functionerend coördinatiepunt.”

Doorontwikkeling
Hij vindt dat de regionale coördinatiepunten eind dit jaar inzicht moeten bieden in de beschikbare capaciteit van alle vormen van vervolgzorg en ze moeten snel de juiste zorgplek regelen. Voor goede in‐ en doorstroom  is namelijk niet alleen de beschikbaarheid van de ELV‐bedden relevant, maar ook die van de voorzieningen als Wlz‐crisisbedden, geriatrische revalidatiezorg en respijtzorg. Veel loketten coördineren al meer soorten zorg dan alleen het eerstelijnsverblijf. Zorgverzekeraars gaan aan de slag met verdere doorontwikkeling en Minister Bruins laat de komende maanden goede voorbeelden in beeld brengen, ter inspiratie voor andere regio’s.

Financiering
De NZa heeft de problemen van de huidige bekostiging van de coördinatiefunctie geïnventariseerd  en gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Vanwege de regionale verschillen in samenwerking, organisatie en financiering is er nu geen inzicht in de kosten en de inhoud van de coördinatiefunctie. Voor de financiering wordt vaak niet de prestatie ELV ingezet. Bruins vraagt de zorgverzekeraars de ruimte voor de bekostiging van de ELV-prestaties te benutten.
De NZa gaat een analyse opstellen van bekostigingsopties voor regionale coördinatiepunten met een bredere inzet dan alleen ELV.

Meer informatie
ZN heeft haar ‘Stand van zaken ELV coördinatiepunten’ een overzicht opgesteld van alle 31 regio’s, met de betreffende zorgverzekeraar, de gemeenten, de werkwijze en de contactgegevens.

Het onderzoek van Actiz   geeft inzicht in de zorginhoud van het ELV en toont aan dat de wijze waarop het eerstelijnsverblijf georganiseerd is, nog een grote diversiteit kent. Maar ook de ELV-cliënten zijn zeer divers, voor wat betreft leeftijd, diagnoses, behandelinzet en ligduur. De inzet in behandeling binnen het ELV-laagcomplex is zeer beperkt. Daarentegen is het ELV-hoogcomplex aanbod aanzienlijk hoger dan de uitgangspunten die opgenomen zijn in het tarief.

 

(foto: Shutterstock)

 

 

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *