Kunst doet leven

Kunst doet leven

Datum: 20 september 2017

Wat gebeurt er op het vlak van cultuur en zorg? En hoe ervaren cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties dit? ZonMw heeft onlangs een kennissynthese over de effecten van culturele interventies in de zorg aangeboden aan de  directeuren-generaal van de ministeries van VWS en OCW. Ook is er een magazine uitgebracht met goede voorbeelden.

Volgens ZonMw-directeur Henk Smid is de belangstelling voor kunst en cultuur in de zorg enorm toegenomen. Tijdens een conferentie over dit onderwerp zei hij: “Ik merk steeds meer dat wordt erkend dat kunst een bijdrage kan leveren aan goede zorg en een leven waar mensen blij van worden. Ook op latere leeftijd. Er is het gevoel dat we met kunst kunnen bijdragen aan een goed leven, maar we kunnen dit niet hard maken.”

Meer wetenschappelijk onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek kan de effecten van kunst op verschillende niveaus zichtbaar maken (gezondheidseffecten, welzijnseffecten, zingeving, maatschappelijke participatie, arbeidssatisfactie effecten bij professionals, etc.). ZonMw maakt zich daarom sterk voor dit wetenschappelijk onderzoek en zou hiervoor graag willen samenwerken met maatschappelijke en publieke partners.

Kennissynthese: Kunst en positieve gezondheid
Hoewel de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning in binnen- en buitenland breed wordt gedragen, is de kennis erover versnipperd. In opdracht van ZonMw voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie daarom een overzichtsstudie uit naar culturele (kunst)interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen, met als eindproduct een kennissynthese.

Inbreng voor kennisagenda
De onderzoekers doen een aantal aanbevelingen: ontwikkel faciliterend en domeinoverstijgend beleid en stuur meer op duurzame financiering en implementatie en stel meer intermediairs en interne aanjagers aan. De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die de ZonMw-begeleidingscommissie Cultuur en Langdurige Zorg de komende tijd gaat opstellen.

Er is ook een magazine: Kunst doet leven. Er staan onder meer interviews in met projectleiders, uitvoerend kunstenaars en ouderen over de bijdrage van kunstdeelname aan het welbevinden van ouderen.

(Foto: Shutterstock)

Gerelateerde berichten

Author: Zorgenz

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *